''ΑΡΤΩ'' ΣΧΟΛΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Reg. Number:
EE 37099
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
13/01/12
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

''ΑΡΤΩ'' ΣΧΟΛΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

EE 37099

Related to ΣΤΕΛΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ who is Owner of ''ΑΡΤΩ'' ΣΧΟΛΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ANDREAS I. LEVENTIS ESTATES LIMITED

HE 134765

Related to ΣΤΕΛΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ who is Secretary of ANDREAS I. LEVENTIS ESTATES LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.