ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ 2000

Reg. Number:
EE 3734
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
12/04/79
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ 2000

EE 3734

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ who is Owner of ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ 2000

ΟΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 19033

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ who is Director of ΟΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΟΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 19033

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ who is Secretary of ΟΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

V & F EUROFINISH VARNISHINGS LIMITED

HE 38484

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ who is Director of V & F EUROFINISH VARNISHINGS LIMITED

DIXIE FRIED CHICKEN LIMITED

HE 75887

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ who is Director of DIXIE FRIED CHICKEN LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.