ΜΙΚΡΟΒΙΟ.,ΒΙΟΜΗΧ.,ΑΙΜΑΤΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Reg. Number:
EE 3842
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
05/09/79
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΜΙΚΡΟΒΙΟ.,ΒΙΟΜΗΧ.,ΑΙΜΑΤΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

EE 3842

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ who is Owner of ΜΙΚΡΟΒΙΟ.,ΒΙΟΜΗΧ.,ΑΙΜΑΤΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Z & P & Z KIOSK LTD

HE 218914

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ who is Director of Z & P & Z KIOSK LTD

Z & P & Z KIOSK LTD

HE 218914

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ who is Secretary of Z & P & Z KIOSK LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.