ΩΡΑ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ

Reg. Number:
EE 39920
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
04/02/14
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ

EE 39916

Related to ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ who is Owner of ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ

TRANSPARENCY NOW CYPRUS

EE 39917

Related to ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ who is Owner of TRANSPARENCY NOW CYPRUS

TRANSPARENCY INTERNATIONAL - CY

EE 39918

Related to ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ who is Owner of TRANSPARENCY INTERNATIONAL - CY

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ -ΚΥΠΡΟΣ

EE 39919

Related to ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ who is Owner of ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ -ΚΥΠΡΟΣ

ΩΡΑ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ

EE 39920

Related to ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ who is Owner of ΩΡΑ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ

TIME TO WAKE UP CYPRUS

EE 39921

Related to ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ who is Owner of TIME TO WAKE UP CYPRUS

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.