ΠΑΡΑΓΚΑ ΠΟΤΟΦΑΓΕΙΟ ΑΚ

Reg. Number:
EE 40281
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
05/05/14
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

NARCISSUS (FLOWERS)

S 7388

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is General Partner of NARCISSUS (FLOWERS)

G. & S. SOUVENIRS

S 8155

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is General Partner of G. & S. SOUVENIRS

A & A ARGENTERIE LE COUT

EE 11058

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of A & A ARGENTERIE LE COUT

S & F ESTATES AGENCY LIMITED

HE 19044

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of S & F ESTATES AGENCY LIMITED

S & A CONSTANTINOU LIMITED

HE 23443

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of S & A CONSTANTINOU LIMITED

BEAUTY TEMPTATION BY ANDRI CONSTANTINOU

EE 24924

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of BEAUTY TEMPTATION BY ANDRI CONSTANTINOU

A.K. FOR YOU ACCESSORIES

EE 27975

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of A.K. FOR YOU ACCESSORIES

DESEO SHOES

EE 32935

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of DESEO SHOES

SOCRATES EDUCATIONAL INSTITUTION LIMITED

HE 38559

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of SOCRATES EDUCATIONAL INSTITUTION LIMITED

ΠΑΡΑΓΚΑ ΠΟΤΟΦΑΓΕΙΟ ΑΚ

EE 40281

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of ΠΑΡΑΓΚΑ ΠΟΤΟΦΑΓΕΙΟ ΑΚ

BOTTOM OF THE SEA SHOP LIMITED

HE 42978

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of BOTTOM OF THE SEA SHOP LIMITED

BOTTOM OF THE SEA SHOP LIMITED

HE 42978

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of BOTTOM OF THE SEA SHOP LIMITED

GAMP TRADING LIMITED

HE 61120

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of GAMP TRADING LIMITED

INIOCHOS TRADING LIMITED

HE 61701

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of INIOCHOS TRADING LIMITED

TILFOUSA TRADING CO. LIMITED

HE 66399

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of TILFOUSA TRADING CO. LIMITED

ANDORE TRADING CO. LIMITED

HE 69454

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of ANDORE TRADING CO. LIMITED

ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΦΘΑΡΤΕΜΠΟΡΟΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 70691

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΦΘΑΡΤΕΜΠΟΡΟΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

GAMLEN CYPRUS LIMITED

HE 72435

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of GAMLEN CYPRUS LIMITED

A.C. GLORY FASHIONS LIMITED

HE 89721

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of A.C. GLORY FASHIONS LIMITED

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΝ ΑΝΤΩΝΗΣ Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 93968

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΝ ΑΝΤΩΝΗΣ Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

SUNDAI COMPANY LIMITED

HE 104152

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of SUNDAI COMPANY LIMITED

ANDRI'S CONSTANTINOU SUPERMARKET LIMITED

HE 107303

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ANDRI'S CONSTANTINOU SUPERMARKET LIMITED

ANDRI'S CONSTANTINOU SUPERMARKET LIMITED

HE 107303

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of ANDRI'S CONSTANTINOU SUPERMARKET LIMITED

A. SPYROU PLUS FINANCIAL SERVICES LIMITED

HE 115727

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of A. SPYROU PLUS FINANCIAL SERVICES LIMITED

A. SPYROU PLUS FINANCIAL SERVICES LIMITED

HE 115727

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of A. SPYROU PLUS FINANCIAL SERVICES LIMITED

SANDEN TRADING CO. LIMITED

HE 116256

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of SANDEN TRADING CO. LIMITED

PLANTAS ENTERPRISES OVERSEAS LIMITED

HE 122145

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of PLANTAS ENTERPRISES OVERSEAS LIMITED

ΔΕΣΕΡΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 122904

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ΔΕΣΕΡΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΔΕΣΕΡΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 122904

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of ΔΕΣΕΡΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

BERLOTI ENTERPRISES LIMITED

HE 129336

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of BERLOTI ENTERPRISES LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.