''ΜΥΡΩΙΝ'' ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ

Reg. Number:
EE 41230
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
26/11/14
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

''ΜΥΡΩΙΝ'' ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ

EE 41230

Related to ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ who is Owner of ''ΜΥΡΩΙΝ'' ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.