''ΜΕΣ' ΤΑ ΜΕΛΙΑ'' Ζ.Σ.

Reg. Number:
EE 42515
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
08/09/15
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

''ΜΕΣ' ΤΑ ΜΕΛΙΑ'' Ζ.Σ.

EE 42515

Related to ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Α. ΖΩΓΡΑΦΟΣ & Κ. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ who is Owner of ''ΜΕΣ' ΤΑ ΜΕΛΙΑ'' Ζ.Σ.

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.