ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΤΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ Ν.Α.

Reg. Number:
EE 42938
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
01/12/15
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΒΙΟΡΥΘΜΟΣ

EE 18875

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΒΙΟΡΥΘΜΟΣ

NICOLAOU C.R.P.P. COPYRIGHT

EE 24483

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of NICOLAOU C.R.P.P. COPYRIGHT

TRUE- BLUE TRAVEL LIMITED

HE 38498

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of TRUE- BLUE TRAVEL LIMITED

THREE DOGS HOT DOGS

EE 39133

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of THREE DOGS HOT DOGS

FROLIC BOUTIQUE

EE 41511

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of FROLIC BOUTIQUE

M & A SEWING SERVICE LIMITED

HE 42548

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of M & A SEWING SERVICE LIMITED

M & A SEWING SERVICE LIMITED

HE 42548

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of M & A SEWING SERVICE LIMITED

ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΤΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ Ν.Α.

EE 42938

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΤΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ Ν.Α.

ANDREW'S SWEETS

EE 45267

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of ANDREW'S SWEETS

ANDREAS NICOLAOU & SON CLEARING AGENTS LIMITED

HE 53745

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ANDREAS NICOLAOU & SON CLEARING AGENTS LIMITED

ELEAN OPHTHALMIC OPTICIANS LIMITED

HE 62021

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of ELEAN OPHTHALMIC OPTICIANS LIMITED

VEDIDENT TRADING LIMITED

HE 77233

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of VEDIDENT TRADING LIMITED

Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΥΙΟΙ (ΦΡΟΥΤΑΡΙΑ Η ΑΧΝΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 98883

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΥΙΟΙ (ΦΡΟΥΤΑΡΙΑ Η ΑΧΝΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΙΟΝΙΚΗ Ε.Χ.Ε. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 110507

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of ΙΟΝΙΚΗ Ε.Χ.Ε. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Κ.Ν. ΠΑΡΜΑΞΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 133242

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of Κ.Ν. ΠΑΡΜΑΞΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

UNIMED NAVIGATION CO LIMITED

HE 135757

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of UNIMED NAVIGATION CO LIMITED

Α. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 136048

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of Α. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

DROMON BUREAU OF SHIPPING LIMITED

HE 142149

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of DROMON BUREAU OF SHIPPING LIMITED

NOSTRA SHIPPING SERVICES LIMITED

HE 152011

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of NOSTRA SHIPPING SERVICES LIMITED

NATOKIA INVESTMENTS LIMITED

HE 154197

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of NATOKIA INVESTMENTS LIMITED

NATOKIA INVESTMENTS LIMITED

HE 154197

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of NATOKIA INVESTMENTS LIMITED

A & D KLIMATOTECHNIKI LIMITED

HE 156588

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of A & D KLIMATOTECHNIKI LIMITED

APOLLO N.G. TRADING LIMITED

HE 162869

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of APOLLO N.G. TRADING LIMITED

APOLLO N.G. TRADING LIMITED

HE 162869

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of APOLLO N.G. TRADING LIMITED

A & S NICOLAOU BROS LTD

HE 176825

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of A & S NICOLAOU BROS LTD

A & S NICOLAOU BROS LTD

HE 176825

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of A & S NICOLAOU BROS LTD

D. & A. NICOLAOU (CONSTRUCTIONS) LTD

HE 245902

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of D. & A. NICOLAOU (CONSTRUCTIONS) LTD

S & A FAST & EASY HOME SERVICES LIMITED

HE 246787

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of S & A FAST & EASY HOME SERVICES LIMITED

FOUNTAIN INVESTMENT LIMITED

HE 265234

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of FOUNTAIN INVESTMENT LIMITED

FOUNTAIN INVESTMENT LIMITED

HE 265234

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of FOUNTAIN INVESTMENT LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.