'ΤΟ ΣΑΜΑΡΙ' ΤΑΒΕΡΝΑ

Reg. Number:
EE 43590
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
30/03/16
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

'ΤΟ ΣΑΜΑΡΙ' ΤΑΒΕΡΝΑ

EE 43590

Related to ΣΤΕΦΑΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Owner of 'ΤΟ ΣΑΜΑΡΙ' ΤΑΒΕΡΝΑ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.