''ΛΟΓΟΛΕΞΕΙΣ'' ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Reg. Number:
EE 44008
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
09/06/16
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

''ΛΟΓΟΛΕΞΕΙΣ'' ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

S 12417

Related to ΙΩΑΝΝΑ ΨΑΡΑ who is General Partner of ''ΛΟΓΟΛΕΞΕΙΣ'' ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

''ΛΟΓΟΛΕΞΕΙΣ'' ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

EE 44008

Related to ΙΩΑΝΝΑ ΨΑΡΑ who is Owner of ''ΛΟΓΟΛΕΞΕΙΣ'' ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.