''ΣΦΥΡΟΡΕΠΑΝΟ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ''

Reg. Number:
EE 44030
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
14/06/16
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

''ΣΦΥΡΟΡΕΠΑΝΟ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ''

EE 44030

Related to ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΣ who is Owner of ''ΣΦΥΡΟΡΕΠΑΝΟ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ''

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.