ΓΚΑΛΕΡΙ ΣΤΑΘΜΗ

Reg. Number:
EE 44111
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
27/06/16
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΓΚΑΛΕΡΙ ΣΤΑΘΜΗ

EE 44111

Related to ΔΕΣΠΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of ΓΚΑΛΕΡΙ ΣΤΑΘΜΗ

Δ. Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 48417

Related to ΔΕΣΠΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of Δ. Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

C & L AIR-CONDITIONING LIMITED

HE 53974

Related to ΔΕΣΠΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of C & L AIR-CONDITIONING LIMITED

ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 58931

Related to ΔΕΣΠΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 58931

Related to ΔΕΣΠΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

IRON TREE TRADING LIMITED

HE 66354

Related to ΔΕΣΠΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of IRON TREE TRADING LIMITED

P & D CONSTANTINOU DOMICON LIMITED

HE 104842

Related to ΔΕΣΠΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of P & D CONSTANTINOU DOMICON LIMITED

P & D CONSTANTINOU DOMICON LIMITED

HE 104842

Related to ΔΕΣΠΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of P & D CONSTANTINOU DOMICON LIMITED

A. CH. DECO PROPERTIES LIMITED

HE 110382

Related to ΔΕΣΠΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of A. CH. DECO PROPERTIES LIMITED

DILLWYN INVESTMENTS LIMITED

HE 120082

Related to ΔΕΣΠΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of DILLWYN INVESTMENTS LIMITED

DOLENIA TRADING CO. LIMITED

HE 121762

Related to ΔΕΣΠΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of DOLENIA TRADING CO. LIMITED

P & A DOMICON LIMITED

HE 137114

Related to ΔΕΣΠΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of P & A DOMICON LIMITED

Γ.Κ. ΟΙΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 148991

Related to ΔΕΣΠΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of Γ.Κ. ΟΙΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

VENTOZO COMMERCIAL LIMITED

HE 160004

Related to ΔΕΣΠΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of VENTOZO COMMERCIAL LIMITED

CAMEAS DEVELOPMENT LIMITED

HE 177978

Related to ΔΕΣΠΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of CAMEAS DEVELOPMENT LIMITED

NEFERINO ENTERPRISES LIMITED

HE 178291

Related to ΔΕΣΠΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of NEFERINO ENTERPRISES LIMITED

SHURTINE TRADING LIMITED

HE 179753

Related to ΔΕΣΠΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of SHURTINE TRADING LIMITED

PASYCO MANAGEMENT LTD

HE 179937

Related to ΔΕΣΠΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of PASYCO MANAGEMENT LTD

SHOENA DEVELOPMENTS LIMITED

HE 182690

Related to ΔΕΣΠΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of SHOENA DEVELOPMENTS LIMITED

CASTOLIN MANAGEMENT LTD

HE 186355

Related to ΔΕΣΠΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of CASTOLIN MANAGEMENT LTD

MOLNOSOR ENGINEERING LTD

HE 191642

Related to ΔΕΣΠΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of MOLNOSOR ENGINEERING LTD

SAROVIN ENTERPRISES LTD

HE 199317

Related to ΔΕΣΠΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of SAROVIN ENTERPRISES LTD

BORSOLIA LIMITED

HE 201766

Related to ΔΕΣΠΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of BORSOLIA LIMITED

NOMALENIO PROPERTIES LTD

HE 210449

Related to ΔΕΣΠΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of NOMALENIO PROPERTIES LTD

DORELA COMMERCIAL LTD

HE 218268

Related to ΔΕΣΠΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of DORELA COMMERCIAL LTD

RAFELIA DEVELOPMENT LTD

HE 218576

Related to ΔΕΣΠΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of RAFELIA DEVELOPMENT LTD

DIAMONDBROOK LIMITED

HE 225929

Related to ΔΕΣΠΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of DIAMONDBROOK LIMITED

SAMORENA COMMERCIAL LTD

HE 226717

Related to ΔΕΣΠΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of SAMORENA COMMERCIAL LTD

AYONSE INVESTMENTS LTD

HE 226755

Related to ΔΕΣΠΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of AYONSE INVESTMENTS LTD

ABECCO DEVELOPMENTS LTD

HE 235885

Related to ΔΕΣΠΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ABECCO DEVELOPMENTS LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.