ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Reg. Number:
EE 6040
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
11/12/84
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

EE 6040

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ who is Owner of ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

A.G.D. AUTOBODY PARTS TRADING LIMITED

HE 30983

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of A.G.D. AUTOBODY PARTS TRADING LIMITED

MEDLINK SHIPPING LIMITED

HE 31960

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of MEDLINK SHIPPING LIMITED

G. & A. AGATHOCLEOUS PROPERTIES LIMITED

HE 46403

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of G. & A. AGATHOCLEOUS PROPERTIES LIMITED

V & A CONTRACTORS LIMITED

HE 138930

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of V & A CONTRACTORS LIMITED

G & E AGATHOCLEOUS TRADING LTD

HE 334822

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of G & E AGATHOCLEOUS TRADING LTD

O.R. AGATHOCLEOUS LTD

HE 367676

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of O.R. AGATHOCLEOUS LTD

THETA ARCHITECTS L.L.C.

ΗΕ 407919

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of THETA ARCHITECTS L.L.C.

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.