ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ

Reg. Number:
EE 9395
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
03/07/89
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

DASONS ESTATES LIMITED

HE 4586

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ who is Director of DASONS ESTATES LIMITED

GROUP OF CYPRESS LTD

HE 5666

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ who is Director of GROUP OF CYPRESS LTD

DASONS SUPPLIES LIMITED

HE 7820

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ who is Secretary of DASONS SUPPLIES LIMITED

STAVRAETOS RESTAURANT

EE 9393

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ who is Owner of STAVRAETOS RESTAURANT

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ

EE 9395

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ who is Owner of ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ

DBS AUDIT

S 10236

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ who is General Partner of DBS AUDIT

D.C.P.A. ACCOUNTING SERVICES

EE 12373

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ who is Owner of D.C.P.A. ACCOUNTING SERVICES

DALIANA COURTS LIMITED

HE 14379

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ who is Director of DALIANA COURTS LIMITED

DALIANA COURTS LIMITED

HE 14379

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ who is Secretary of DALIANA COURTS LIMITED

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΙΑ ΚΟΡΩΝΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 16958

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΙΑ ΚΟΡΩΝΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

STOCKLINE CONSULTANT

EE 20141

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ who is Owner of STOCKLINE CONSULTANT

C.G.A. INVESTMENTS LIMITED

HE 34821

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ who is Director of C.G.A. INVESTMENTS LIMITED

EVEREADY BUSINESS SERVICES (LIMASSOL) LIMITED

HE 35404

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ who is Director of EVEREADY BUSINESS SERVICES (LIMASSOL) LIMITED

EVEREADY BUSINESS SERVICES (LIMASSOL) LIMITED

HE 35404

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ who is Secretary of EVEREADY BUSINESS SERVICES (LIMASSOL) LIMITED

DASONS BUSINESS SERVICES (INFORMATION CENTRE) LIMITED

HE 36932

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ who is Director of DASONS BUSINESS SERVICES (INFORMATION CENTRE) LIMITED

DASONS BUSINESS SERVICES (INFORMATION CENTRE) LIMITED

HE 36932

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ who is Secretary of DASONS BUSINESS SERVICES (INFORMATION CENTRE) LIMITED

DASONS BUSINESS SERVICES (CYPRUS) LTD

HE 36933

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ who is Director of DASONS BUSINESS SERVICES (CYPRUS) LTD

CYPRESS PROPERTIES (UK ) LTD

HE 39035

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ who is Director of CYPRESS PROPERTIES (UK ) LTD

WEBMASTER E-BUSINESS SOLUTIONS LIMITED

HE 39237

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ who is Director of WEBMASTER E-BUSINESS SOLUTIONS LIMITED

WEBMASTER E-BUSINESS SOLUTIONS LIMITED

HE 39237

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ who is Secretary of WEBMASTER E-BUSINESS SOLUTIONS LIMITED

SALUKIS INSURANCE AGENCIES LIMITED

HE 39614

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ who is Director of SALUKIS INSURANCE AGENCIES LIMITED

SALUKIS INSURANCE AGENCIES LIMITED

HE 39614

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ who is Assistant Secretary of SALUKIS INSURANCE AGENCIES LIMITED

CYPRAN TRADING LTD

HE 42563

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ who is Director of CYPRAN TRADING LTD

CYPRAN TRADING LTD

HE 42563

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ who is Secretary of CYPRAN TRADING LTD

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ & ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 50094

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ who is Director of ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ & ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

DALIANA DEVELOPMENT LIMITED

HE 64969

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ who is Director of DALIANA DEVELOPMENT LIMITED

DALIANA INVESTMENTS LIMITED

HE 64970

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ who is Director of DALIANA INVESTMENTS LIMITED

CYPRESS DEVELOPMENT CO LIMITED

HE 74643

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ who is Director of CYPRESS DEVELOPMENT CO LIMITED

CYPRESS INTERTRADE CO LIMITED

HE 74644

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ who is Director of CYPRESS INTERTRADE CO LIMITED

LIBADSI INTERTRADE LIMITED

HE 82790

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ who is Director of LIBADSI INTERTRADE LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (4 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument