ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ

Reg. Number:
EE 984
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
02/05/62
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

O IPPODROMOS

EE 799

Related to ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Owner of O IPPODROMOS

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ

EE 984

Related to ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Owner of ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΣΤΟΧΟΣ

EE 1296

Related to ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Owner of ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΣΤΟΧΟΣ

ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ (ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 67083

Related to ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ (ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

TARIUM ESTATES LIMITED

HE 150897

Related to ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of TARIUM ESTATES LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.