ΓΙΑΝΝΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΛΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 100001
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
27/10/20
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΓΙΑΝΝΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΛΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 100001

Related to ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΛΟ who is Director of ΓΙΑΝΝΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΛΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

S. ECONOMOU & SONS LIMITED

HE 32208

Related to ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Director of S. ECONOMOU & SONS LIMITED

ΓΙΑΝΝΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΛΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 100001

Related to ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Secretary of ΓΙΑΝΝΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΛΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

INCURIAM INVESTMENTS LIMITED

HE 107860

Related to ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Director of INCURIAM INVESTMENTS LIMITED

NADIN-MARI CO LIMITED

HE 108583

Related to ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Director of NADIN-MARI CO LIMITED

ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΦΡΑΓΚΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 109922

Related to ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Secretary of ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΦΡΑΓΚΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

MERIMOUNT INVESTMENTS LIMITED

HE 120560

Related to ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Director of MERIMOUNT INVESTMENTS LIMITED

ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΚΟΗΣ ΩΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 121693

Related to ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Secretary of ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΚΟΗΣ ΩΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

JIMMY THE BLACK TATTOO STUDIO NO 1 LIMITED

HE 124378

Related to ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Secretary of JIMMY THE BLACK TATTOO STUDIO NO 1 LIMITED

INTELPRO LIMITED

HE 127553

Related to ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Director of INTELPRO LIMITED

INTELPRO LIMITED

HE 127553

Related to ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Secretary of INTELPRO LIMITED

STRILEE CO LIMITED

HE 131674

Related to ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Secretary of STRILEE CO LIMITED

VINEY PETER ARD CO LIMITED

HE 132151

Related to ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Secretary of VINEY PETER ARD CO LIMITED

STEWART CONTRACTORS AND ASSOCIATES CO LIMITED

HE 132612

Related to ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Secretary of STEWART CONTRACTORS AND ASSOCIATES CO LIMITED

N. & N. KINDERGARDEN CO LIMITED

HE 133441

Related to ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Secretary of N. & N. KINDERGARDEN CO LIMITED

S. S. NEWSTANDS CO LIMITED

HE 133458

Related to ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Secretary of S. S. NEWSTANDS CO LIMITED

LESLIE TREACHER LEISURE ARTS LIMITED

HE 133576

Related to ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Secretary of LESLIE TREACHER LEISURE ARTS LIMITED

P. & J. CONTRACTORS AND DEVELOPERS LIMITED

HE 133954

Related to ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Secretary of P. & J. CONTRACTORS AND DEVELOPERS LIMITED

Σ. Σ. ΡΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 137547

Related to ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Secretary of Σ. Σ. ΡΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

A.F. COWBOYS MOTORS LIMITED

HE 137548

Related to ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Secretary of A.F. COWBOYS MOTORS LIMITED

ΝΕΥΡΟΩΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 138538

Related to ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Director of ΝΕΥΡΟΩΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

D.M.P. & M.P. CO LIMITED

HE 141979

Related to ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Secretary of D.M.P. & M.P. CO LIMITED

D. G. DEMETRIOU LIMITED

HE 145545

Related to ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Secretary of D. G. DEMETRIOU LIMITED

E.P.H. ALL INCLUSIVE TRADING LTD

HE 145581

Related to ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Director of E.P.H. ALL INCLUSIVE TRADING LTD

E.P.H. ALL INCLUSIVE TRADING LTD

HE 145581

Related to ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Secretary of E.P.H. ALL INCLUSIVE TRADING LTD

ΑΚΟΥΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 146221

Related to ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Director of ΑΚΟΥΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

NEVALCO SERVICES LIMITED

HE 149802

Related to ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Director of NEVALCO SERVICES LIMITED

NEVALCO SERVICES LIMITED

HE 149802

Related to ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Secretary of NEVALCO SERVICES LIMITED

A.S. & A. TRADING LIMITED

HE 167893

Related to ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Secretary of A.S. & A. TRADING LIMITED

K. & K. LEADERS LTD

HE 172382

Related to ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Secretary of K. & K. LEADERS LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.