"Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ" ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 100826
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
16/03/99
Organisation Status: Reminder letter sent
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

E.P. BIZZY LADIES WEAR

EE 30268

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑ who is Owner of E.P. BIZZY LADIES WEAR

P.E. FOOD EXPRESS

EE 32483

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑ who is Owner of P.E. FOOD EXPRESS

P.L.E. MAINTENANCE MASTERS

EE 46672

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑ who is Owner of P.L.E. MAINTENANCE MASTERS

"Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ" ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 100826

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑ who is Director of "Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ" ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ELC CONSTRUCTION LIMITED

HE 128867

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑ who is Director of ELC CONSTRUCTION LIMITED

MATALAZA LIMITED

HE 163466

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑ who is Director of MATALAZA LIMITED

E.L.C EUROESTATES LTD

HE 238823

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑ who is Director of E.L.C EUROESTATES LTD

BPM PRIME ATHLETES MANAGEMENT LIMITED

HE 328492

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑ who is Director of BPM PRIME ATHLETES MANAGEMENT LIMITED

ELC CYDEVELOPMENTS LTD

ΗΕ 393745

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑ who is Director of ELC CYDEVELOPMENTS LTD

P. INSTALLER LIMITED

ΗΕ 407994

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑ who is Director of P. INSTALLER LIMITED

P. INSTALLER LIMITED

ΗΕ 407994

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑ who is Secretary of P. INSTALLER LIMITED

P.L.E. MASTERS LTD

ΗΕ 399117

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑ who is Director of P.L.E. MASTERS LTD

P.L.E. MASTERS LTD

ΗΕ 399117

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑ who is Secretary of P.L.E. MASTERS LTD

NAVARGAL INVESTMENTS LIMITED

ΗΕ 414189

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑ who is Director of NAVARGAL INVESTMENTS LIMITED

CYELIA BUILDING SERVICES LTD

ΗΕ 417050

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑ who is Secretary of CYELIA BUILDING SERVICES LTD

"Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ" ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 100826

Potentially Related to ΣΠΥΡΟΥΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΗΛΙΑ who is Secretary of "Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ" ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "22-02-2021" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument