ΝΕΟΠΛΑΣΤ (ΛΟΡΔΟΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 1011
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
04/12/61
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΝΕΟΠΛΑΣΤ (ΛΟΡΔΟΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1011

Related to ΑΘΗΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ who is Director of ΝΕΟΠΛΑΣΤ (ΛΟΡΔΟΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

J.P. KYRIAKIDES & CO.

S 1344

Related to ΑΘΗΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ who is General Partner of J.P. KYRIAKIDES & CO.

AT.K. OPERATIONS LIMITED

HE 68070

Related to ΑΘΗΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ who is Director of AT.K. OPERATIONS LIMITED

ATHENA P. KYRIAKIDES HOLDINGS LIMITED

HE 68071

Related to ΑΘΗΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ who is Director of ATHENA P. KYRIAKIDES HOLDINGS LIMITED

ATH.K. SOFTWARE LIMITED

HE 104713

Related to ΑΘΗΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ who is Director of ATH.K. SOFTWARE LIMITED

M. KYRIAKIDES (GARAGE) LIMITED

HE 118268

Related to ΑΘΗΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ who is Secretary of M. KYRIAKIDES (GARAGE) LIMITED

ΝΕΟΠΛΑΣΤ (ΛΟΡΔΟΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1011

Related to ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΙΒΑΝΑΡΗ who is Director of ΝΕΟΠΛΑΣΤ (ΛΟΡΔΟΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Μ. Κ. ΖΙΒΑΝΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1767

Related to ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΙΒΑΝΑΡΗ who is Secretary of Μ. Κ. ΖΙΒΑΝΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Μ.Κ. ΖΙΒΑΝΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 5814

Related to ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΙΒΑΝΑΡΗ who is Secretary of Μ.Κ. ΖΙΒΑΝΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Μ.Κ. ΖΙΒΑΝΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 5980

Related to ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΙΒΑΝΑΡΗ who is Secretary of Μ.Κ. ΖΙΒΑΝΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

P. KYRIAKIDES ESTATES LIMITED

HE 41474

Related to ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΙΒΑΝΑΡΗ who is Director of P. KYRIAKIDES ESTATES LIMITED

KYRIACOS ZIVANARIS HOLDINGS LIMITED

HE 45733

Related to ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΙΒΑΝΑΡΗ who is Secretary of KYRIACOS ZIVANARIS HOLDINGS LIMITED

K. & D. ZIVANARIS HOLDINGS LIMITED

HE 66454

Related to ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΙΒΑΝΑΡΗ who is Director of K. & D. ZIVANARIS HOLDINGS LIMITED

K. & D. ZIVANARIS HOLDINGS LIMITED

HE 66454

Related to ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΙΒΑΝΑΡΗ who is Secretary of K. & D. ZIVANARIS HOLDINGS LIMITED

DESPINA ZIVANARIS HOLDINGS LIMITED

HE 66458

Related to ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΙΒΑΝΑΡΗ who is Director of DESPINA ZIVANARIS HOLDINGS LIMITED

DESPINA ZIVANARIS HOLDINGS LIMITED

HE 66458

Related to ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΙΒΑΝΑΡΗ who is Secretary of DESPINA ZIVANARIS HOLDINGS LIMITED

CITY PRIDE RESTAURANTS LIMITED

HE 113664

Related to ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΙΒΑΝΑΡΗ who is Secretary of CITY PRIDE RESTAURANTS LIMITED

MASL TRADING LIMITED

HE 118759

Related to ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΙΒΑΝΑΡΗ who is Secretary of MASL TRADING LIMITED

CITY PRIDE HOLDINGS LIMITED

HE 134923

Related to ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΙΒΑΝΑΡΗ who is Secretary of CITY PRIDE HOLDINGS LIMITED

ΝΕΟΠΛΑΣΤ (ΛΟΡΔΟΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1011

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΖΙΒΑΝΑΡΗΣ who is Director of ΝΕΟΠΛΑΣΤ (ΛΟΡΔΟΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Μ. Κ. ΖΙΒΑΝΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1767

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΖΙΒΑΝΑΡΗΣ who is Director of Μ. Κ. ΖΙΒΑΝΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Μ.Κ. ΖΙΒΑΝΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 5814

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΖΙΒΑΝΑΡΗΣ who is Director of Μ.Κ. ΖΙΒΑΝΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Μ.Κ. ΖΙΒΑΝΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 5980

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΖΙΒΑΝΑΡΗΣ who is Director of Μ.Κ. ΖΙΒΑΝΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

K.Z. QUICK SILVER SWIMWEAR

EE 10583

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΖΙΒΑΝΑΡΗΣ who is Owner of K.Z. QUICK SILVER SWIMWEAR

N.A. R-LOGIN SOFTWEAR SERVICES LIMITED

HE 35009

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΖΙΒΑΝΑΡΗΣ who is Director of N.A. R-LOGIN SOFTWEAR SERVICES LIMITED

ANDRE ZIVANARIS (FABRICS) LIMITED

HE 41711

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΖΙΒΑΝΑΡΗΣ who is Secretary of ANDRE ZIVANARIS (FABRICS) LIMITED

M.K. ZIVANARIS (INVESTMENTS) LIMITED

HE 43573

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΖΙΒΑΝΑΡΗΣ who is Director of M.K. ZIVANARIS (INVESTMENTS) LIMITED

M.K. ZIVANARIS (INVESTMENTS) LIMITED

HE 43573

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΖΙΒΑΝΑΡΗΣ who is Secretary of M.K. ZIVANARIS (INVESTMENTS) LIMITED

KYRIACOS ZIVANARIS HOLDINGS LIMITED

HE 45733

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΖΙΒΑΝΑΡΗΣ who is Director of KYRIACOS ZIVANARIS HOLDINGS LIMITED

K. & D. ZIVANARIS HOLDINGS LIMITED

HE 66454

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΖΙΒΑΝΑΡΗΣ who is Director of K. & D. ZIVANARIS HOLDINGS LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.