ΒΡΥΩΝΙΔΗΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 101861
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
04/05/99
Organisation Status: Reminder letter sent
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΒΡΥΩΝΙΔΗΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 101861

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ MORGAN ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ΒΡΥΩΝΙΔΗΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

X & S (MORGAN) LIMITED

HE 148491

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ MORGAN ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of X & S (MORGAN) LIMITED

M.O.B. MORGAN LIMITED

HE 227261

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ MORGAN ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of M.O.B. MORGAN LIMITED

MORGAN BEAUTY SPA LTD

HE 293757

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ MORGAN ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of MORGAN BEAUTY SPA LTD

MORGAN BEAUTY SPA LTD

HE 293757

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ MORGAN ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of MORGAN BEAUTY SPA LTD

ΠΕΡΓΟΛΟΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

EE 30242

Potentially Related to ΞΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of ΠΕΡΓΟΛΟΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

X & N NICOLAOU LEATHER GOODS LIMITED

HE 39168

Potentially Related to ΞΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of X & N NICOLAOU LEATHER GOODS LIMITED

X & N NICOLAOU LEATHER GOODS LIMITED

HE 39168

Potentially Related to ΞΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of X & N NICOLAOU LEATHER GOODS LIMITED

X & S NICOLAOU CO. LIMITED

HE 85674

Potentially Related to ΞΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of X & S NICOLAOU CO. LIMITED

X & S NICOLAOU CO. LIMITED

HE 85674

Potentially Related to ΞΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of X & S NICOLAOU CO. LIMITED

ΒΡΥΩΝΙΔΗΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 101861

Potentially Related to ΞΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ΒΡΥΩΝΙΔΗΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΒΡΥΩΝΙΔΗΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 101861

Potentially Related to ΞΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of ΒΡΥΩΝΙΔΗΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 145957

Potentially Related to ΞΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 145957

Potentially Related to ΞΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

M.O.B. MORGAN LIMITED

HE 227261

Potentially Related to ΞΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of M.O.B. MORGAN LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "22-02-2021" (1 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument