ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 102304
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
20/05/99
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 102304

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΟΡΟΥ who is Director of ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΓΑΠΙΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13677

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ who is Secretary of ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΓΑΠΙΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

CHRISTOS ALEXANDROU CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 32657

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ who is Secretary of CHRISTOS ALEXANDROU CONSTRUCTIONS LIMITED

GELEFOS ESTATES LIMITED

HE 48785

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ who is Director of GELEFOS ESTATES LIMITED

WEST EXECUTIVE DEVELOPING LIMITED

HE 61262

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ who is Secretary of WEST EXECUTIVE DEVELOPING LIMITED

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 102304

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ who is Secretary of ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

"Η ΘΕΜΙΣ" ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

HE 137541

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ who is Director of "Η ΘΕΜΙΣ" ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Σ & Φ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 148230

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ who is Secretary of Σ & Φ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α. ΟΨΙΜΟΣ & Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 155710

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ who is Secretary of Α. ΟΨΙΜΟΣ & Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ & ΣΥΜΕΟΥ ΛΤΔ

HE 333690

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ who is Secretary of ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ & ΣΥΜΕΟΥ ΛΤΔ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 102304

Potentially Related to ΡΟΔΟΥΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "22-02-2021" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument