ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΔΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 10501
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
30/12/77
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Β.Ε. ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 7932

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Β.Ε. ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 8770

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΔΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 10501

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΔΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

G.G.E. SUPPLIΕRS & CO.

S 11564

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is General Partner of G.G.E. SUPPLIΕRS & CO.

AUDIOWAY

EE 14479

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Owner of AUDIOWAY

GREGORY'S NOLINA FLOWER SHOP

EE 17618

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Owner of GREGORY'S NOLINA FLOWER SHOP

PRAVIDES BROS LIMITED

HE 21378

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Secretary of PRAVIDES BROS LIMITED

CPT GREGORY PROFESSIONAL DEEP SEA FISHING

EE 24401

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Owner of CPT GREGORY PROFESSIONAL DEEP SEA FISHING

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΑΓΚΑΣΤΙΝΙΩΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 31013

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΑΓΚΑΣΤΙΝΙΩΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΡΟΣΜΙΚΤΟΥ ΜΠΕΤΟΝ

EE 34318

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Owner of ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΡΟΣΜΙΚΤΟΥ ΜΠΕΤΟΝ

G. GREGORIOU RABBIT FARM

EE 41997

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Owner of G. GREGORIOU RABBIT FARM

M & G IMMIDIATE SERVICE LIMITED

HE 44574

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of M & G IMMIDIATE SERVICE LIMITED

Γ. & Ε. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 47014

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of Γ. & Ε. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

K. & L. SNACK FOOD LIMITED

HE 49471

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of K. & L. SNACK FOOD LIMITED

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 67362

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 67362

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Secretary of ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

FC FRESCO MEAT LIMITED

HE 67617

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of FC FRESCO MEAT LIMITED

G.S. PLAS - TECH LIMITED

HE 68724

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of G.S. PLAS - TECH LIMITED

ZINGARO PIZZA LIMITED

HE 83219

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Secretary of ZINGARO PIZZA LIMITED

TECHNOSOUND LIMITED

HE 83597

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of TECHNOSOUND LIMITED

TECHNOSOUND LIMITED

HE 83597

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Secretary of TECHNOSOUND LIMITED

VACRECO DECORATION LIMITED

HE 85704

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of VACRECO DECORATION LIMITED

FAMELINE PROPERTIES LIMITED

HE 88699

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of FAMELINE PROPERTIES LIMITED

GREGORIS GREGORIOU CAR ENTERPRISES LIMITED

HE 98065

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of GREGORIS GREGORIOU CAR ENTERPRISES LIMITED

SHARMAN INVESTMENTS LIMITED

HE 98557

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of SHARMAN INVESTMENTS LIMITED

SHARMAN INVESTMENTS LIMITED

HE 98557

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Secretary of SHARMAN INVESTMENTS LIMITED

ONE NET LIMITED

HE 104145

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of ONE NET LIMITED

ANTS & ELEPHANTS DESIGN LIMITED

HE 106917

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of ANTS & ELEPHANTS DESIGN LIMITED

C.C.G MONEYLINK INVESTMENTS LIMITED

HE 108162

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of C.C.G MONEYLINK INVESTMENTS LIMITED

C.C.G MONEYLINK INVESTMENTS LIMITED

HE 108162

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Secretary of C.C.G MONEYLINK INVESTMENTS LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.