ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΡΟΥΒΗΜ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 106559
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
30/10/20
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

SECO LIMITED

HE 39860

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Director of SECO LIMITED

ZACHARIAS DISCOUNT FASHION CENTER LIMITED

HE 76625

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Director of ZACHARIAS DISCOUNT FASHION CENTER LIMITED

D & A PANTELI LIMITED

HE 91749

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Director of D & A PANTELI LIMITED

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΡΟΥΒΗΜ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 106559

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Secretary of ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΡΟΥΒΗΜ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΡΟΥΒΗΜ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 106559

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΒΗΜ who is Director of ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΡΟΥΒΗΜ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.