ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΑΡΤΟΥΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 1077
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
16/10/62
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΑΡΤΟΥΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1077

Potentially Related to ΖΩΗ Π. ΜΑΡΤΟΥΔΗ who is Director of ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΑΡΤΟΥΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ

HE 19

Potentially Related to ΜΑΝΘΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Director of ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ

MORTGAGE BANK OF CYPRUS LIMITED

HE 174

Potentially Related to ΜΑΝΘΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Director of MORTGAGE BANK OF CYPRUS LIMITED

MENEOU PLANTATIONS LIMITED

HE 418

Potentially Related to ΜΑΝΘΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Director of MENEOU PLANTATIONS LIMITED

LANITIS E.C. HOLDINGS LIMITED

HE 506

Potentially Related to ΜΑΝΘΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Director of LANITIS E.C. HOLDINGS LIMITED

ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΑΡΤΟΥΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1077

Potentially Related to ΜΑΝΘΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Director of ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΑΡΤΟΥΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HELLENIC TECHNICAL ENTERPRISES LIMITED

HE 7590

Potentially Related to ΜΑΝΘΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Director of HELLENIC TECHNICAL ENTERPRISES LIMITED

MENEOU DEVELOPMENTS LIMITED

HE 11644

Potentially Related to ΜΑΝΘΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Director of MENEOU DEVELOPMENTS LIMITED

LINETTE LIMITED

HE 21524

Potentially Related to ΜΑΝΘΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Director of LINETTE LIMITED

CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT LIMITED

HE 42590

Potentially Related to ΜΑΝΘΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Director of CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT LIMITED

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΕΒΕΛ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 134714

Potentially Related to ΜΑΝΘΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΕΒΕΛ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 137358

Potentially Related to ΜΑΝΘΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Director of ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

CHR. MAVROMATIS (PUMPS) LIMITED

HE 139275

Potentially Related to ΜΑΝΘΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Director of CHR. MAVROMATIS (PUMPS) LIMITED

THE CYPRUS INSTITUTE

HE 167225

Potentially Related to ΜΑΝΘΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Director of THE CYPRUS INSTITUTE

FCCB FIRST CYPRUS CREDIT BUREAU LTD

HE 236857

Potentially Related to ΜΑΝΘΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Director of FCCB FIRST CYPRUS CREDIT BUREAU LTD

Γ.Κ.Κ. ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 240547

Potentially Related to ΜΑΝΘΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Director of Γ.Κ.Κ. ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

Γ.Κ.Κ. ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 240547

Potentially Related to ΜΑΝΘΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is of Γ.Κ.Κ. ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

CYPET TECHNOLOGIES LIMITED

HE 321079

Potentially Related to ΜΑΝΘΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Director of CYPET TECHNOLOGIES LIMITED

IPET TECHNOLOGIES LIMITED

HE 341287

Potentially Related to ΜΑΝΘΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Director of IPET TECHNOLOGIES LIMITED

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 353723

Potentially Related to ΜΑΝΘΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Director of ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

LINETTE TRADING LTD

ΗΕ 403763

Potentially Related to ΜΑΝΘΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Director of LINETTE TRADING LTD

ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΑΡΤΟΥΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1077

Potentially Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΤΟΥΔΗΣ who is Secretary of ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΑΡΤΟΥΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (2 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument