ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ - ΑΛΚΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 108689
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
01/02/00
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

IMACO LINE CLOTHING

S 11080

Potentially Related to ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is General Partner of IMACO LINE CLOTHING

NICOLAS MAVROMMATIS INVESTMENTS LTD

HE 61514

Potentially Related to ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Secretary of NICOLAS MAVROMMATIS INVESTMENTS LTD

Ν. & Α. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 84052

Potentially Related to ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Director of Ν. & Α. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Ν. & Α. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 84052

Potentially Related to ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Secretary of Ν. & Α. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

N & A MAYROMMATIS ENTERPRISES (N.A.M.E.) LTD

HE 93869

Potentially Related to ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Director of N & A MAYROMMATIS ENTERPRISES (N.A.M.E.) LTD

ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ - ΑΛΚΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 108689

Potentially Related to ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Director of ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ - ΑΛΚΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ - ΑΛΚΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 108689

Potentially Related to ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Secretary of ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ - ΑΛΚΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

IMAGO LINE LTD

HE 217856

Potentially Related to ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Director of IMAGO LINE LTD

PEVORT LTD

HE 250143

Potentially Related to ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Director of PEVORT LTD

PEVORT LTD

HE 250143

Potentially Related to ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Secretary of PEVORT LTD

MARCISANTO LTD

HE 339434

Potentially Related to ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Director of MARCISANTO LTD

MARCISANTO LTD

HE 339434

Potentially Related to ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Secretary of MARCISANTO LTD

COGUNT LTD

HE 380671

Potentially Related to ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Director of COGUNT LTD

COGUNT LTD

HE 380671

Potentially Related to ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Secretary of COGUNT LTD

IMACO LINE CLOTHING

S 11080

Potentially Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is General Partner of IMACO LINE CLOTHING

NICOLAS MAVROMMATIS INVESTMENTS LTD

HE 61514

Potentially Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Director of NICOLAS MAVROMMATIS INVESTMENTS LTD

Ν. & Α. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 84052

Potentially Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Director of Ν. & Α. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

N & A MAYROMMATIS ENTERPRISES (N.A.M.E.) LTD

HE 93869

Potentially Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Director of N & A MAYROMMATIS ENTERPRISES (N.A.M.E.) LTD

N & A MAYROMMATIS ENTERPRISES (N.A.M.E.) LTD

HE 93869

Potentially Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Secretary of N & A MAYROMMATIS ENTERPRISES (N.A.M.E.) LTD

ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ - ΑΛΚΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 108689

Potentially Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Director of ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ - ΑΛΚΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

M & E ITALIAN RESTAURANT LIMITED

HE 108691

Potentially Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Director of M & E ITALIAN RESTAURANT LIMITED

M & E ITALIAN RESTAURANT LIMITED

HE 108691

Potentially Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Secretary of M & E ITALIAN RESTAURANT LIMITED

EXCESS ETRADE STOCK BROKERS LIMITED

HE 108861

Potentially Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Director of EXCESS ETRADE STOCK BROKERS LIMITED

N & A MAVROMMATIS INVESTMENTS LIMITED

HE 198804

Potentially Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Director of N & A MAVROMMATIS INVESTMENTS LIMITED

N & A MAVROMMATIS INVESTMENTS LIMITED

HE 198804

Potentially Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Secretary of N & A MAVROMMATIS INVESTMENTS LIMITED

IMAGO LINE LTD

HE 217856

Potentially Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ who is Director of IMAGO LINE LTD

The data presented might be outdated as the last change date is "22-02-2021" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument