ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ

Reg. Number:
HE 108877
Type:
Limited Company
Sub-Type:
By Guarantee without Share Capital
Registration Date:
10/02/00
Organisation Status: Reminder letter sent
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ

HE 108877

Potentially Related to TUMER HALIL who is Director of ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ

SEYFERT A. PRESS LIMITED

HE 282453

Potentially Related to TUMER HALIL who is Director of SEYFERT A. PRESS LIMITED

ROTIX RESEARCH LABORATORIES

EE 12520

Potentially Related to ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of ROTIX RESEARCH LABORATORIES

G.L.A. IOANNOU RENT A CAR

EE 12834

Potentially Related to ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of G.L.A. IOANNOU RENT A CAR

ΝΗΠΙΟΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΙΑ

EE 14714

Potentially Related to ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of ΝΗΠΙΟΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 26404

Potentially Related to ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

S & A HILL SUPERMARKET LIMITED

HE 57507

Potentially Related to ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of S & A HILL SUPERMARKET LIMITED

S & A HILL SUPERMARKET LIMITED

HE 57507

Potentially Related to ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of S & A HILL SUPERMARKET LIMITED

D.M. & P.L. NEWFORM LIMITED

HE 72752

Potentially Related to ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of D.M. & P.L. NEWFORM LIMITED

INTERPRINT QUICK PRINTING SERVICES LIMITED

HE 73420

Potentially Related to ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of INTERPRINT QUICK PRINTING SERVICES LIMITED

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ

HE 108877

Potentially Related to ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ

BULMRAY INVESTMENTS LIMITED

HE 114990

Potentially Related to ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of BULMRAY INVESTMENTS LIMITED

IOANNOU AUTO TECH GARAGE LIMITED

HE 129450

Potentially Related to ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of IOANNOU AUTO TECH GARAGE LIMITED

C.I.S. STELCO CONSTRUCTION LIMITED

HE 131393

Potentially Related to ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of C.I.S. STELCO CONSTRUCTION LIMITED

CHRISTOS S. IOANNOU CONSTRUCTION DEVELOPERS LIMITED

HE 164167

Potentially Related to ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of CHRISTOS S. IOANNOU CONSTRUCTION DEVELOPERS LIMITED

VENIAVO HOLDINGS LTD

HE 184351

Potentially Related to ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of VENIAVO HOLDINGS LTD

CENTICORA LTD

HE 189825

Potentially Related to ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of CENTICORA LTD

SENETAS CORPORATION LIMITED

HE 190942

Potentially Related to ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of SENETAS CORPORATION LIMITED

TRESITO ENTERPRISES LIMITED

HE 191915

Potentially Related to ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of TRESITO ENTERPRISES LIMITED

TRESITO ENTERPRISES LIMITED

HE 191915

Potentially Related to ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of TRESITO ENTERPRISES LIMITED

ACENTICA HOLDINGS LTD

HE 193159

Potentially Related to ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ACENTICA HOLDINGS LTD

NOVALEZA LTD

HE 197815

Potentially Related to ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of NOVALEZA LTD

CIS - WORLDWIDE SHIPPING LTD

HE 204487

Potentially Related to ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of CIS - WORLDWIDE SHIPPING LTD

VJMS FINANCE LIMITED

HE 221134

Potentially Related to ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of VJMS FINANCE LIMITED

PROMISARIA HOLDINGS LTD

HE 224388

Potentially Related to ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of PROMISARIA HOLDINGS LTD

NEONIKA LTD

HE 225750

Potentially Related to ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of NEONIKA LTD

DORENICA LTD

HE 225853

Potentially Related to ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of DORENICA LTD

NERRONICA LTD

HE 225907

Potentially Related to ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of NERRONICA LTD

DRAGIA LTD

HE 225978

Potentially Related to ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of DRAGIA LTD

LANTARA LTD

HE 225984

Potentially Related to ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of LANTARA LTD

The data presented might be outdated as the last change date is "22-02-2021" (2 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument