ΕΥΕΡΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 109093
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
16/02/00
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

LEMECO INVESTMENTS LIMITED

HE 111

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of LEMECO INVESTMENTS LIMITED

CRUSADER ESTATE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

HE 1786

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of CRUSADER ESTATE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

ELMA PROPERTIES & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED

HE 2229

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of ELMA PROPERTIES & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΞΟΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 3025

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΞΟΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

MICHALIS & ANTIGONI INVESTMENTS LIMITED

HE 7765

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of MICHALIS & ANTIGONI INVESTMENTS LIMITED

ELMA FINANCIAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

HE 14528

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of ELMA FINANCIAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

ELMA INVESTMENTS LIMITED

HE 20943

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of ELMA INVESTMENTS LIMITED

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

HE 42338

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

J. IOANNIDES TRADING LIMITED

HE 51621

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of J. IOANNIDES TRADING LIMITED

STARINVEST LIMITED

HE 53214

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of STARINVEST LIMITED

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD

HE 61907

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD

ELMA SACKS LIMITED

HE 80619

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of ELMA SACKS LIMITED

ΔΙΣΚΟΘΗΚΗ ΤΟΞΟΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 82835

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of ΔΙΣΚΟΘΗΚΗ ΤΟΞΟΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΥΕΡΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 109093

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of ΕΥΕΡΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ELMA FUND MANAGERS LIMITED

HE 115506

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of ELMA FUND MANAGERS LIMITED

ΜΙΖΩΡΕ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 151712

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of ΜΙΖΩΡΕ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΙΖΩΡΕ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 151712

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Secretary of ΜΙΖΩΡΕ ΛΙΜΙΤΕΔ

LUSTRIA COMMERCIAL LTD

HE 188341

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of LUSTRIA COMMERCIAL LTD

ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΤΔ

HE 276961

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΤΔ

IOANNIDES & KOUZIS PROPERTIES LIMITED

HE 329666

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of IOANNIDES & KOUZIS PROPERTIES LIMITED

Y.I. TENNIS MANAGEMENT SERVICES LIMITED

HE 335488

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of Y.I. TENNIS MANAGEMENT SERVICES LIMITED

Y.I. TENNIS MANAGEMENT SERVICES LIMITED

HE 335488

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Secretary of Y.I. TENNIS MANAGEMENT SERVICES LIMITED

C.Y.I. EMERALD REALTY LIMITED

HE 371196

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of C.Y.I. EMERALD REALTY LIMITED

C.Y.I. EMERALD REALTY LIMITED

HE 371196

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Secretary of C.Y.I. EMERALD REALTY LIMITED

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΞΟΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

AE 3025

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΞΟΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

LEMECO INVESTMENTS LIMITED

HE 111

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΤΑ who is Director of LEMECO INVESTMENTS LIMITED

LEMECO INVESTMENTS LIMITED

HE 111

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΤΑ who is Secretary of LEMECO INVESTMENTS LIMITED

CRUSADER ESTATE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

HE 1786

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΤΑ who is Secretary of CRUSADER ESTATE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

ELMA PROPERTIES & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED

HE 2229

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΤΑ who is Director of ELMA PROPERTIES & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΞΟΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 3025

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΤΑ who is Director of ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΞΟΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "22-02-2021" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument