ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΡΙΣΒΕΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 111881
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
29/09/20
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

REPRISE INVESTMENTS LIMITED

HE 111493

Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Director of REPRISE INVESTMENTS LIMITED

ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΡΙΣΒΕΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 111881

Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Director of ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΡΙΣΒΕΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

WHITE BULL PROPERTY MANAGEMENT LTD

HE 182995

Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Secretary of WHITE BULL PROPERTY MANAGEMENT LTD

T & F DESTINY PROPERTIES LIMITED

HE 199650

Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Secretary of T & F DESTINY PROPERTIES LIMITED

ENTOURAGE PROPERTIES LIMITED

HE 219133

Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Secretary of ENTOURAGE PROPERTIES LIMITED

T&A PROPERTIES LIMITED

HE 227446

Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Secretary of T&A PROPERTIES LIMITED

T & A TRISVEIS PROPERTIES LIMITED

HE 230777

Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Secretary of T & A TRISVEIS PROPERTIES LIMITED

COM2COM MEDIASOLUTION LTD

HE 292029

Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Director of COM2COM MEDIASOLUTION LTD

COPELISTO CONSULTING SERVICES LTD

HE 315984

Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Director of COPELISTO CONSULTING SERVICES LTD

ANDREAS TRISVEIS LTD

HE 361260

Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Secretary of ANDREAS TRISVEIS LTD

LIMNIANA COMPANY LIMITED

HE 14718

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Director of LIMNIANA COMPANY LIMITED

LIMNIANA COMPANY LIMITED

HE 14718

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Secretary of LIMNIANA COMPANY LIMITED

TRISVEIS CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 39324

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Director of TRISVEIS CONSTRUCTIONS LIMITED

MISS ALEXTON LIMITED

HE 40347

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Director of MISS ALEXTON LIMITED

TRISVEIS TRADING LIMITED

HE 74585

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Director of TRISVEIS TRADING LIMITED

M.T.M. BETTING (LARNACA) LIMITED

HE 75025

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Director of M.T.M. BETTING (LARNACA) LIMITED

ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΡΙΣΒΕΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 111881

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Secretary of ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΡΙΣΒΕΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

DISARMCO (CYPRUS) LIMITED

HE 112604

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Director of DISARMCO (CYPRUS) LIMITED

DISARMCO (CYPRUS) LIMITED

HE 112604

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Secretary of DISARMCO (CYPRUS) LIMITED

BRUNSBERG LIMITED

HE 161665

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Director of BRUNSBERG LIMITED

BRUNSBERG LIMITED

HE 161665

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Secretary of BRUNSBERG LIMITED

WHITE BULL PROPERTY MANAGEMENT LTD

HE 182995

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Director of WHITE BULL PROPERTY MANAGEMENT LTD

T & F DESTINY PROPERTIES LIMITED

HE 199650

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Director of T & F DESTINY PROPERTIES LIMITED

ENTOURAGE PROPERTIES LIMITED

HE 219133

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Director of ENTOURAGE PROPERTIES LIMITED

T&A PROPERTIES LIMITED

HE 227446

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Director of T&A PROPERTIES LIMITED

T & A TRISVEIS PROPERTIES LIMITED

HE 230777

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Director of T & A TRISVEIS PROPERTIES LIMITED

TRISVEIS TRADING LIMITED

HE 74585

Related to ΜΑΡΘΑ ΤΡΙΣΒΕΗ who is Director of TRISVEIS TRADING LIMITED

ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΡΙΣΒΕΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 111881

Related to ΜΑΡΘΑ ΤΡΙΣΒΕΗ who is Director of ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΡΙΣΒΕΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.