ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΡΙΣΒΕΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 111881
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
22/01/21
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

REPRISE INVESTMENTS LIMITED

HE 111493

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Director of REPRISE INVESTMENTS LIMITED

ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΡΙΣΒΕΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 111881

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Director of ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΡΙΣΒΕΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

WHITE BULL PROPERTY MANAGEMENT LTD

HE 182995

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Secretary of WHITE BULL PROPERTY MANAGEMENT LTD

T & F DESTINY PROPERTIES LIMITED

HE 199650

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Secretary of T & F DESTINY PROPERTIES LIMITED

ENTOURAGE PROPERTIES LIMITED

HE 219133

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Secretary of ENTOURAGE PROPERTIES LIMITED

T&A PROPERTIES LIMITED

HE 227446

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Secretary of T&A PROPERTIES LIMITED

T & A TRISVEIS PROPERTIES LIMITED

HE 230777

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Secretary of T & A TRISVEIS PROPERTIES LIMITED

COM2COM MEDIASOLUTION LTD

HE 292029

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Director of COM2COM MEDIASOLUTION LTD

COPELISTO CONSULTING SERVICES LTD

HE 315984

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Director of COPELISTO CONSULTING SERVICES LTD

ANDREAS TRISVEIS LTD

HE 361260

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Secretary of ANDREAS TRISVEIS LTD

LIMNIANA COMPANY LIMITED

HE 14718

Potentially Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Director of LIMNIANA COMPANY LIMITED

LIMNIANA COMPANY LIMITED

HE 14718

Potentially Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Secretary of LIMNIANA COMPANY LIMITED

TRISVEIS CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 39324

Potentially Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Director of TRISVEIS CONSTRUCTIONS LIMITED

MISS ALEXTON LIMITED

HE 40347

Potentially Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Director of MISS ALEXTON LIMITED

TRISVEIS TRADING LIMITED

HE 74585

Potentially Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Director of TRISVEIS TRADING LIMITED

M.T.M. BETTING (LARNACA) LIMITED

HE 75025

Potentially Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Director of M.T.M. BETTING (LARNACA) LIMITED

ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΡΙΣΒΕΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 111881

Potentially Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Secretary of ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΡΙΣΒΕΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

DISARMCO (CYPRUS) LIMITED

HE 112604

Potentially Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Director of DISARMCO (CYPRUS) LIMITED

DISARMCO (CYPRUS) LIMITED

HE 112604

Potentially Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Secretary of DISARMCO (CYPRUS) LIMITED

BRUNSBERG LIMITED

HE 161665

Potentially Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Director of BRUNSBERG LIMITED

BRUNSBERG LIMITED

HE 161665

Potentially Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Secretary of BRUNSBERG LIMITED

WHITE BULL PROPERTY MANAGEMENT LTD

HE 182995

Potentially Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Director of WHITE BULL PROPERTY MANAGEMENT LTD

T & F DESTINY PROPERTIES LIMITED

HE 199650

Potentially Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Director of T & F DESTINY PROPERTIES LIMITED

ENTOURAGE PROPERTIES LIMITED

HE 219133

Potentially Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Director of ENTOURAGE PROPERTIES LIMITED

T&A PROPERTIES LIMITED

HE 227446

Potentially Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Director of T&A PROPERTIES LIMITED

T & A TRISVEIS PROPERTIES LIMITED

HE 230777

Potentially Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΣΒΕΗΣ who is Director of T & A TRISVEIS PROPERTIES LIMITED

TRISVEIS TRADING LIMITED

HE 74585

Potentially Related to ΜΑΡΘΑ ΤΡΙΣΒΕΗ who is Director of TRISVEIS TRADING LIMITED

ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΡΙΣΒΕΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 111881

Potentially Related to ΜΑΡΘΑ ΤΡΙΣΒΕΗ who is Director of ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΡΙΣΒΕΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (2 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument