ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 113403
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
27/07/00
Organisation Status: Reminder letter sent
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΕΝΩΣΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΨΑΛΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ

S 3040

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ who is General Partner of ΕΝΩΣΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΨΑΛΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ

PHAROS TAVERN LIMITED

HE 3155

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ who is Director of PHAROS TAVERN LIMITED

PHAROS TAVERN LIMITED

HE 3155

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ who is Secretary of PHAROS TAVERN LIMITED

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΝΕΡΟ ΝΕΚΤΑΡ

EE 6648

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ who is Owner of ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΝΕΡΟ ΝΕΚΤΑΡ

L & AR SPARE CO.

S 6860

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ who is General Partner of L & AR SPARE CO.

ZEROKLIMA SERVICES

EE 42248

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ who is Owner of ZEROKLIMA SERVICES

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 93130

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ who is Director of ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 113403

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ who is Director of ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΙΝΟΑΣ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 128159

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ who is Director of ΣΙΝΟΑΣ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

G.S.M. WOOD TRADING LIMITED

HE 151172

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ who is Director of G.S.M. WOOD TRADING LIMITED

G.S.M. WOOD TRADING LIMITED

HE 151172

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ who is Secretary of G.S.M. WOOD TRADING LIMITED

ANTIPICOLO VENTURES LTD

HE 253943

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ who is Secretary of ANTIPICOLO VENTURES LTD

PHAROS TAVERN LIMITED

AE 3155

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ who is Director of PHAROS TAVERN LIMITED

PHAROS TAVERN LIMITED

AE 3155

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ who is Secretary of PHAROS TAVERN LIMITED

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 113403

Potentially Related to ΗΛΙΑΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ who is Director of ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 113403

Potentially Related to ΗΛΙΑΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ who is Secretary of ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

JALOMA HOLDINGS LIMITED

HE 168755

Potentially Related to ΗΛΙΑΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ who is Director of JALOMA HOLDINGS LIMITED

NIGGAT FINANCE LIMITED

HE 182928

Potentially Related to ΗΛΙΑΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ who is Director of NIGGAT FINANCE LIMITED

AAA ENTERPRISES AND VENTURES PRIVATE LIMITED

HE 248060

Potentially Related to ΗΛΙΑΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ who is Director of AAA ENTERPRISES AND VENTURES PRIVATE LIMITED

AAA COMMERCIAL ENTERPRISES PRIVATE LIMITED

HE 254392

Potentially Related to ΗΛΙΑΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ who is Director of AAA COMMERCIAL ENTERPRISES PRIVATE LIMITED

CH. S. STYLIANIDES RESTAURANTS & BARS LIMITED

HE 261170

Potentially Related to ΗΛΙΑΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ who is Secretary of CH. S. STYLIANIDES RESTAURANTS & BARS LIMITED

PGC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

HE 263410

Potentially Related to ΗΛΙΑΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ who is Director of PGC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "27-02-2021" (1 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument