ΑΝΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 115207
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
21/02/20
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

EFTARIS INVESTMENT COMPANY LIMITED

HE 4767

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of EFTARIS INVESTMENT COMPANY LIMITED

AKTIVE FITNESS GY

S 12659

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is General Partner of AKTIVE FITNESS GY

Γ.Χ. ΠΑΤ. Τ. ENGINE ENGINEERING

EE 16077

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of Γ.Χ. ΠΑΤ. Τ. ENGINE ENGINEERING

P. CHARALAMBOUS NICOSIA GYMNASTIC CENTER LIMITED

HE 16623

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of P. CHARALAMBOUS NICOSIA GYMNASTIC CENTER LIMITED

P. CHARALAMBOUS NICOSIA GYMNASTIC CENTER LIMITED

HE 16623

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of P. CHARALAMBOUS NICOSIA GYMNASTIC CENTER LIMITED

C.G. (ON THE ROAD) BUREAU

EE 17144

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of C.G. (ON THE ROAD) BUREAU

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

EE 20599

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΗ

EE 26479

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΣΤΕΙΤΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 56836

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΣΤΕΙΤΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

RODA AROMA LIMITED

HE 99944

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of RODA AROMA LIMITED

RODA AROMA LIMITED

HE 99944

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of RODA AROMA LIMITED

ΑΝΟΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 106916

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ΑΝΟΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΟ ΨΑΡΟΛΙΜΑΝΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 108274

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΟ ΨΑΡΟΛΙΜΑΝΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

ANODOS TRUSTEES LIMITED

HE 110395

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ANODOS TRUSTEES LIMITED

GLOBAL- EYE ALARM AND SAFETY SYSTEMS LIMITED

HE 112375

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of GLOBAL- EYE ALARM AND SAFETY SYSTEMS LIMITED

ANODOS HOLDINGS LIMITED

HE 113384

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ANODOS HOLDINGS LIMITED

ΑΝΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 115207

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ΑΝΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

PANCHAR RESCUE LINE LIMITED

HE 127775

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of PANCHAR RESCUE LINE LIMITED

MARIOS G. MATHEOU STAR FITNESS LIMITED

HE 128118

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of MARIOS G. MATHEOU STAR FITNESS LIMITED

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΑΓΟΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 131845

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΑΓΟΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

GPI UNI TRADE LIMITED

HE 136953

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of GPI UNI TRADE LIMITED

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 159133

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

MELOBEE LIMITED

HE 160121

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of MELOBEE LIMITED

A & G BLINDS LIMITED

HE 162805

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of A & G BLINDS LIMITED

THREE E STOCKTRADERS LIMITED

HE 172827

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of THREE E STOCKTRADERS LIMITED

M.G. BUILD LAND DEVELOPMENTS LTD

HE 176958

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of M.G. BUILD LAND DEVELOPMENTS LTD

M.G.A. BUILD LAND DEVELOPMENTS LTD

HE 188085

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of M.G.A. BUILD LAND DEVELOPMENTS LTD

M.G.A. BUILD LAND DEVELOPMENTS LTD

HE 188085

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of M.G.A. BUILD LAND DEVELOPMENTS LTD

PODOLSKI ENTERPRISES LIMITED

HE 203509

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of PODOLSKI ENTERPRISES LIMITED

STRUIKSMA HOLDINGS LIMITED

HE 208189

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of STRUIKSMA HOLDINGS LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.