ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΥΠΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 115693
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
31/10/00
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

KATO PAPHOS COAST HOTEL COMPANY LIMITED

HE 7349

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ who is Director of KATO PAPHOS COAST HOTEL COMPANY LIMITED

KATO PAPHOS COAST HOTEL COMPANY LIMITED

HE 7349

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ who is Secretary of KATO PAPHOS COAST HOTEL COMPANY LIMITED

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 7614

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ who is Director of ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 7614

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ who is Secretary of ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

C & N CATERING LIMITED

HE 10123

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ who is Director of C & N CATERING LIMITED

C & N CATERING LIMITED

HE 10123

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ who is Secretary of C & N CATERING LIMITED

E.C.A.S. CONTRACTORS ADVISORY SERVICES LIMITED

HE 15318

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ who is Director of E.C.A.S. CONTRACTORS ADVISORY SERVICES LIMITED

E.C.A.S. CONTRACTORS ADVISORY SERVICES LIMITED

HE 15318

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ who is Secretary of E.C.A.S. CONTRACTORS ADVISORY SERVICES LIMITED

CHRISCO PROPERTY DEVELOPERS LIMITED

HE 16586

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ who is Secretary of CHRISCO PROPERTY DEVELOPERS LIMITED

CAFE JOURNAL LIMITED

HE 30406

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ who is Secretary of CAFE JOURNAL LIMITED

EMINENTIA TRADING LIMITED

HE 32582

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ who is Secretary of EMINENTIA TRADING LIMITED

SIGMA RADIO T.V. PUBLIC LIMITED

HE 40221

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ who is Director of SIGMA RADIO T.V. PUBLIC LIMITED

SIGMA RADIO T.V. PUBLIC LIMITED

HE 40221

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ who is Secretary of SIGMA RADIO T.V. PUBLIC LIMITED

INTERGRECIA INVESTMENTS LIMITED

HE 104859

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ who is Director of INTERGRECIA INVESTMENTS LIMITED

DISTRACTO LTD

HE 114618

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ who is Director of DISTRACTO LTD

ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΥΠΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 115693

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ who is Director of ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΥΠΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

GOOD ISLANDS LIMITED

HE 157242

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ who is Director of GOOD ISLANDS LIMITED

SIGMA LIVE LTD

HE 247378

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ who is Director of SIGMA LIVE LTD

DIVIROCKS LIMITED

HE 312607

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ who is Director of DIVIROCKS LIMITED

PARALOS SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 3669

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ who is Secretary of PARALOS SHIPPING COMPANY LIMITED

TRIANEMI SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 3850

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ who is Secretary of TRIANEMI SHIPPING COMPANY LIMITED

ORESTIA SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 4235

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ who is Secretary of ORESTIA SHIPPING COMPANY LIMITED

P. ZACHARIADES MARITIME SERVICES LIMITED

HE 5291

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ who is Director of P. ZACHARIADES MARITIME SERVICES LIMITED

TIRRENIA MARITIME COMPANY LIMITED

HE 5566

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ who is Secretary of TIRRENIA MARITIME COMPANY LIMITED

KAMARA SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 5654

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ who is Secretary of KAMARA SHIPPING COMPANY LIMITED

MYTHIC MARITIME COMPANY LIMITED

HE 5689

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ who is Secretary of MYTHIC MARITIME COMPANY LIMITED

NIKIKAR NAVIGATION COMPANY LIMITED

HE 6621

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ who is Secretary of NIKIKAR NAVIGATION COMPANY LIMITED

MARACHART SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 6827

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ who is Secretary of MARACHART SHIPPING COMPANY LIMITED

DEGON CRUISES LIMITED

HE 7974

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ who is Secretary of DEGON CRUISES LIMITED

FRESHAWY SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 8397

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ who is Secretary of FRESHAWY SHIPPING COMPANY LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "27-02-2021" (0 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument