ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΜΗΡΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 117039
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
17/02/20
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

SEEKERS HOLDINGS LIMITED

HE 38597

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΜΗΡΟΥ who is Secretary of SEEKERS HOLDINGS LIMITED

JOANNA OMIROU ENTERPRISES LIMITED

HE 88602

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΜΗΡΟΥ who is Director of JOANNA OMIROU ENTERPRISES LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΜΗΡΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 117039

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΜΗΡΟΥ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΜΗΡΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

NEOS COSMOS HEALTH LIMITED

HE 123127

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΜΗΡΟΥ who is Secretary of NEOS COSMOS HEALTH LIMITED

PA.SP. PAINTERS LIMITED

HE 155092

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΜΗΡΟΥ who is Secretary of PA.SP. PAINTERS LIMITED

EXPO CYPRUS PLAN LIMITED

HE 206938

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΜΗΡΟΥ who is Director of EXPO CYPRUS PLAN LIMITED

N.O CYPRUS PROPERTY PROMOTIONS LTD

HE 365718

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΜΗΡΟΥ who is Director of N.O CYPRUS PROPERTY PROMOTIONS LTD

ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΜΗΡΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 117039

Related to ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΜΗΡΟΥ who is Secretary of ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΜΗΡΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.