Α.Σ.Γ.Ε. ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 117413
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
21/09/19
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΓΕΝΕΘΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 30733

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΙΤΣΙΟΣ who is Secretary of ΓΕΝΕΘΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

A & G ATHANASIOU TRADING LIMITED

HE 33418

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΙΤΣΙΟΣ who is Secretary of A & G ATHANASIOU TRADING LIMITED

PIRILLIS EASY BUY LIMITED

HE 38930

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΙΤΣΙΟΣ who is Secretary of PIRILLIS EASY BUY LIMITED

DEAMO FASHIONS LIMITED

HE 43289

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΙΤΣΙΟΣ who is Secretary of DEAMO FASHIONS LIMITED

ΦΡΟΥΤΑΡΙΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΚΑΝΙΑ (ΚΕΡΥΝΕΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 47188

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΙΤΣΙΟΣ who is Secretary of ΦΡΟΥΤΑΡΙΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΚΑΝΙΑ (ΚΕΡΥΝΕΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

P & E LASERWASH LIMITED

HE 52021

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΙΤΣΙΟΣ who is Secretary of P & E LASERWASH LIMITED

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 52649

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΙΤΣΙΟΣ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

LAOUROU CAFE RESTAURANT LIMITED

HE 56897

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΙΤΣΙΟΣ who is Secretary of LAOUROU CAFE RESTAURANT LIMITED

BU-CY BUSINESS CENTER LIMITED

HE 61661

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΙΤΣΙΟΣ who is Secretary of BU-CY BUSINESS CENTER LIMITED

TEXTANA WEAR LIMITED

HE 72725

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΙΤΣΙΟΣ who is Secretary of TEXTANA WEAR LIMITED

H.K.Y TRADING CO. LIMITED

HE 73241

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΙΤΣΙΟΣ who is Secretary of H.K.Y TRADING CO. LIMITED

MY. PC LIMITED

HE 93892

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΙΤΣΙΟΣ who is Secretary of MY. PC LIMITED

EXIT GARAGE LIMITED

HE 94478

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΙΤΣΙΟΣ who is Secretary of EXIT GARAGE LIMITED

NO LIMITS INVESTMENTS LIMITED

HE 104788

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΙΤΣΙΟΣ who is Secretary of NO LIMITS INVESTMENTS LIMITED

Α.Σ.Γ.Ε. ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 117413

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΙΤΣΙΟΣ who is Secretary of Α.Σ.Γ.Ε. ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

PAVLOSCARS LIMITED

HE 141025

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΙΤΣΙΟΣ who is Secretary of PAVLOSCARS LIMITED

K. LIASIDES MARKETS LIMITED

HE 152693

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΙΤΣΙΟΣ who is Secretary of K. LIASIDES MARKETS LIMITED

ZOTOS DEVELOPMENTS LIMITED

HE 158448

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΙΤΣΙΟΣ who is Secretary of ZOTOS DEVELOPMENTS LIMITED

DAFNIS P. INSURANCE AGENCIES & CONSULTANTS LIMITED

HE 224061

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΙΤΣΙΟΣ who is Secretary of DAFNIS P. INSURANCE AGENCIES & CONSULTANTS LIMITED

PANAOULAS CATERING LIMITED

HE 241741

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΙΤΣΙΟΣ who is Secretary of PANAOULAS CATERING LIMITED

A. I. ΚΙΤΣΙΟΣ Δ.Ε.Π.Ε

HE 250702

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΙΤΣΙΟΣ who is Director of A. I. ΚΙΤΣΙΟΣ Δ.Ε.Π.Ε

ΣΤΕΛΠΑΣΩΚ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 310971

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΙΤΣΙΟΣ who is Secretary of ΣΤΕΛΠΑΣΩΚ ΛΙΜΙΤΕΔ

ZALEUCUS SERVICES LIMITED

HE 368877

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΙΤΣΙΟΣ who is Secretary of ZALEUCUS SERVICES LIMITED

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 3400

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ CHARALAMBOUS & TZYRKAS LIMITED

HE 5873

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ CHARALAMBOUS & TZYRKAS LIMITED

THE CASK PUB

EE 6087

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of THE CASK PUB

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

EE 8372

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ANTONIS CHARALAMBOUS (PAPHOS) CARATE CENTER SHOTOKAN

EE 11778

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of ANTONIS CHARALAMBOUS (PAPHOS) CARATE CENTER SHOTOKAN

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 12017

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

PROSPECTA DEVELOPMENT LIMITED

HE 13669

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of PROSPECTA DEVELOPMENT LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.