ΑΔΑΜΟΥ & ΑΒΕΡΚΙΟΥ (ΦΟΡΤΩΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 118274
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
17/02/01
Organisation Status: Reminder letter sent
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΑΔΑΜΟΥ & ΑΒΕΡΚΙΟΥ (ΦΟΡΤΩΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 118274

Potentially Related to ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΕΡΚΙΟΥ who is Secretary of ΑΔΑΜΟΥ & ΑΒΕΡΚΙΟΥ (ΦΟΡΤΩΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

G & P EXPRESS TELESCOPIC LTD

HE 250478

Potentially Related to ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΕΡΚΙΟΥ who is Director of G & P EXPRESS TELESCOPIC LTD

G & P EXPRESS TELESCOPIC LTD

HE 250478

Potentially Related to ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΕΡΚΙΟΥ who is Secretary of G & P EXPRESS TELESCOPIC LTD

D & A FLORISTS LIMITED

HE 31309

Potentially Related to ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΔΑΜΟΥ who is Director of D & A FLORISTS LIMITED

FLORALINK SUPPLIERS LIMITED

HE 46868

Potentially Related to ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΔΑΜΟΥ who is Director of FLORALINK SUPPLIERS LIMITED

PANTELIS ADAMOU GARDENS LIMITED

HE 99804

Potentially Related to ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΔΑΜΟΥ who is Director of PANTELIS ADAMOU GARDENS LIMITED

ΑΔΑΜΟΥ & ΑΒΕΡΚΙΟΥ (ΦΟΡΤΩΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 118274

Potentially Related to ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΔΑΜΟΥ who is Director of ΑΔΑΜΟΥ & ΑΒΕΡΚΙΟΥ (ΦΟΡΤΩΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "27-02-2021" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument