ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 118504
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
23/02/01
Organisation Status: Reminder letter sent
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

MEDAVIA LIMITED

HE 35087

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ who is Director of MEDAVIA LIMITED

Ο.ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 47295

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ who is Secretary of Ο.ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 84527

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 118504

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ONI & CO LIMITED

HE 131105

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ who is Director of ONI & CO LIMITED

Α. ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ ΦΑΡΜ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 181094

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ who is Director of Α. ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ ΦΑΡΜ ΛΙΜΙΤΕΔ

ONI ESTATES LIMITED

HE 190579

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ who is Director of ONI ESTATES LIMITED

ΧΕΙΜΑΡΗΣ, ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.

HE 267991

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ who is Director of ΧΕΙΜΑΡΗΣ, ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.

A. K. ONISIFOROU LTD

ΗΕ 393651

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ who is Director of A. K. ONISIFOROU LTD

A. K. ONISIFOROU LTD

ΗΕ 393651

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ who is Secretary of A. K. ONISIFOROU LTD

Φ & Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 53302

Potentially Related to ΝΙΚΗ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ who is Director of Φ & Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Φ & Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 53302

Potentially Related to ΝΙΚΗ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ who is Secretary of Φ & Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 118504

Potentially Related to ΝΙΚΗ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ who is Secretary of ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

OΠΑ ΚΑΙ ΦΥΓΕ ΣΝΑΚ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 263638

Potentially Related to ΝΙΚΗ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ who is Secretary of OΠΑ ΚΑΙ ΦΥΓΕ ΣΝΑΚ ΛΙΜΙΤΕΔ

CHR.ONISIFOROU SPARE PARTS

EE 46804

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ who is Owner of CHR.ONISIFOROU SPARE PARTS

CHRONIS DEVELOPMENTS & CONSTRUCTION LIMITED

HE 94757

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ who is Director of CHRONIS DEVELOPMENTS & CONSTRUCTION LIMITED

CHRONIS DEVELOPMENTS & CONSTRUCTION LIMITED

HE 94757

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ who is Secretary of CHRONIS DEVELOPMENTS & CONSTRUCTION LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 118504

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

THE ONISI LIMITED

HE 134971

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ who is Director of THE ONISI LIMITED

CHRONIS CONTRACTORS LIMITED

HE 150966

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ who is Director of CHRONIS CONTRACTORS LIMITED

CHRONIS CONTRACTORS LIMITED

HE 150966

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ who is Secretary of CHRONIS CONTRACTORS LIMITED

THE ONISI CONSTRUCTION LTD

HE 177009

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ who is Director of THE ONISI CONSTRUCTION LTD

CASABASE LTD

HE 366088

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ who is Director of CASABASE LTD

CASABASE LTD

HE 366088

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ who is Secretary of CASABASE LTD

X2 THE GENTLEMAN AND THE LADY LTD

ΗΕ 416800

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ who is Director of X2 THE GENTLEMAN AND THE LADY LTD

The data presented might be outdated as the last change date is "27-02-2021" (1 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument