Γ. ΚΟΦΤΙΔΗΣ ΛΙΜΤΙΕΔ

Reg. Number:
HE 1186
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
22/10/63
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

Γ. ΚΟΦΤΙΔΗΣ ΛΙΜΤΙΕΔ

HE 1186

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΟΡΟΥΝΤΙΩΤΗΣ who is Secretary of Γ. ΚΟΦΤΙΔΗΣ ΛΙΜΤΙΕΔ

CYFELCO LIMITED

HE 8370

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΟΡΟΥΝΤΙΩΤΗΣ who is Secretary of CYFELCO LIMITED

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 40816

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΟΡΟΥΝΤΙΩΤΗΣ who is Secretary of ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Γ. ΕΠΙ. ΜΑ ΦΑΡΜ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 41486

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΟΡΟΥΝΤΙΩΤΗΣ who is Secretary of Γ. ΕΠΙ. ΜΑ ΦΑΡΜ ΛΙΜΙΤΕΔ

DIGNITY TRADING CO. LIMITED

HE 48531

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΟΡΟΥΝΤΙΩΤΗΣ who is Secretary of DIGNITY TRADING CO. LIMITED

DESMI INDUSTRIES LIMITED

HE 48990

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΟΡΟΥΝΤΙΩΤΗΣ who is Secretary of DESMI INDUSTRIES LIMITED

M & V FROZEN FOOD LIMITED

HE 53349

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΟΡΟΥΝΤΙΩΤΗΣ who is Secretary of M & V FROZEN FOOD LIMITED

A. G. KOMBOS ELECTRONICS CO. LIMITED

HE 53616

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΟΡΟΥΝΤΙΩΤΗΣ who is Secretary of A. G. KOMBOS ELECTRONICS CO. LIMITED

NIMARKO TRADING CO LIMITED

HE 57926

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΟΡΟΥΝΤΙΩΤΗΣ who is Director of NIMARKO TRADING CO LIMITED

ETMOS (OVERSEAS) CO. LIMITED

HE 60331

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΟΡΟΥΝΤΙΩΤΗΣ who is Director of ETMOS (OVERSEAS) CO. LIMITED

ETMOS (OVERSEAS) CO. LIMITED

HE 60331

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΟΡΟΥΝΤΙΩΤΗΣ who is Secretary of ETMOS (OVERSEAS) CO. LIMITED

TAKI DEVITO RESTAURANT CO. LIMITED

HE 60676

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΟΡΟΥΝΤΙΩΤΗΣ who is Secretary of TAKI DEVITO RESTAURANT CO. LIMITED

ISTROS CO. LIMITED

HE 62568

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΟΡΟΥΝΤΙΩΤΗΣ who is Director of ISTROS CO. LIMITED

DUNOCK CO. LIMITED

HE 65435

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΟΡΟΥΝΤΙΩΤΗΣ who is Director of DUNOCK CO. LIMITED

SKYTRON CO. LIMITED

HE 67311

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΟΡΟΥΝΤΙΩΤΗΣ who is Secretary of SKYTRON CO. LIMITED

KIPROALMATY ENTERPRISES CO. LIMITED

HE 68897

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΟΡΟΥΝΤΙΩΤΗΣ who is Secretary of KIPROALMATY ENTERPRISES CO. LIMITED

LADWING CO. LIMITED

HE 69066

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΟΡΟΥΝΤΙΩΤΗΣ who is Secretary of LADWING CO. LIMITED

STARACT CO. LIMITED

HE 77112

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΟΡΟΥΝΤΙΩΤΗΣ who is Secretary of STARACT CO. LIMITED

L'EQUIPE LIMITED

HE 82261

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΟΡΟΥΝΤΙΩΤΗΣ who is Secretary of L'EQUIPE LIMITED

DARNECO TRADING LIMITED

HE 82443

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΟΡΟΥΝΤΙΩΤΗΣ who is Secretary of DARNECO TRADING LIMITED

A. G. KOMBOS BATTERIES LIMITED

HE 82501

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΟΡΟΥΝΤΙΩΤΗΣ who is Secretary of A. G. KOMBOS BATTERIES LIMITED

KING΄S LIGHT CO. LIMITED

HE 82636

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΟΡΟΥΝΤΙΩΤΗΣ who is Secretary of KING΄S LIGHT CO. LIMITED

FRUITLINE LIMITED

HE 87079

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΟΡΟΥΝΤΙΩΤΗΣ who is Secretary of FRUITLINE LIMITED

PERFELINEA GYM LIMITED

HE 109531

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΟΡΟΥΝΤΙΩΤΗΣ who is Secretary of PERFELINEA GYM LIMITED

ΧΡΥΣΟΠΟΛΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΈΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 114219

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΟΡΟΥΝΤΙΩΤΗΣ who is Director of ΧΡΥΣΟΠΟΛΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΈΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΧΡΥΣΟΠΟΛΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΈΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 114219

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΟΡΟΥΝΤΙΩΤΗΣ who is Secretary of ΧΡΥΣΟΠΟΛΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΈΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

MARINA CONSTANTINOU INSURANCE AGENT LIMITED

HE 119223

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΟΡΟΥΝΤΙΩΤΗΣ who is Secretary of MARINA CONSTANTINOU INSURANCE AGENT LIMITED

ROPLOMA TRADING LIMITED

HE 124228

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΟΡΟΥΝΤΙΩΤΗΣ who is Secretary of ROPLOMA TRADING LIMITED

FAFI TRADING LIMITED

HE 127931

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΟΡΟΥΝΤΙΩΤΗΣ who is Secretary of FAFI TRADING LIMITED

BLUE SEA HORSE TRADING LIMITED

HE 129160

Related to ΑΛΕΚΟΣ ΟΡΟΥΝΤΙΩΤΗΣ who is Secretary of BLUE SEA HORSE TRADING LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.