ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΡΕΥ-ΠΑΚ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 1187
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
24/10/63
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΡΕΥ-ΠΑΚ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1187

Related to ΑΛΚΛΗΣΤΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΡΕΥ-ΠΑΚ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΡΕΥ-ΠΑΚ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1187

Related to ΛΟΥΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΡΕΥ-ΠΑΚ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΡΕΥ-ΠΑΚ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1187

Related to ΛΟΥΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Secretary of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΡΕΥ-ΠΑΚ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

KLEOPATRA DRESS MANUFACTURERS

EE 3875

Related to ΛΟΥΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Owner of KLEOPATRA DRESS MANUFACTURERS

L & M MICHAELIDES LIMITED

HE 16409

Related to ΛΟΥΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Secretary of L & M MICHAELIDES LIMITED

MICHAELIDES FISHERIES CO. LIMITED

HE 29142

Related to ΛΟΥΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Director of MICHAELIDES FISHERIES CO. LIMITED

L. MICHAELIDES ENTERPRISES LIMITED

HE 60462

Related to ΛΟΥΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Director of L. MICHAELIDES ENTERPRISES LIMITED

L. MICHAELIDES ENTERPRISES LIMITED

HE 60462

Related to ΛΟΥΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Secretary of L. MICHAELIDES ENTERPRISES LIMITED

LOUIS MICHAELIDES LINE (TOWING SERVICES) LIMITED

HE 111725

Related to ΛΟΥΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Director of LOUIS MICHAELIDES LINE (TOWING SERVICES) LIMITED

LOUIMAR FISHERIES LIMITED

HE 116776

Related to ΛΟΥΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Director of LOUIMAR FISHERIES LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.