ΦΑΡΜΑ Α/ΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 119065
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
16/03/01
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

Α & Γ ΔΙΔΥΜΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 84750

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of Α & Γ ΔΙΔΥΜΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α & Γ ΔΙΔΥΜΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 84750

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of Α & Γ ΔΙΔΥΜΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

TERMAX MANUFACTURING LIMITED

HE 117294

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of TERMAX MANUFACTURING LIMITED

TERMAX MANUFACTURING LIMITED

HE 117294

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of TERMAX MANUFACTURING LIMITED

ΦΑΡΜΑ Α/ΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 119065

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ΦΑΡΜΑ Α/ΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΦΑΡΜΑ Α/ΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 119065

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of ΦΑΡΜΑ Α/ΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

PRO & PRO CAR WASH LIMITED

HE 144898

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of PRO & PRO CAR WASH LIMITED

PRO & PRO CAR WASH LIMITED

HE 144898

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of PRO & PRO CAR WASH LIMITED

Z & G MEDICAL SUPPLIES LIMITED

HE 167177

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of Z & G MEDICAL SUPPLIES LIMITED

Z & G MEDICAL SUPPLIES LIMITED

HE 167177

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of Z & G MEDICAL SUPPLIES LIMITED

MANUT LIMITED

HE 186026

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of MANUT LIMITED

TORTIONER ENTERPRISES LIMITED

HE 240935

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of TORTIONER ENTERPRISES LIMITED

T.G. ADVISECO SERVICES LTD

HE 240985

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of T.G. ADVISECO SERVICES LTD

T.N.C.D. CAFE LTD

ΗΕ 400189

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of T.N.C.D. CAFE LTD

BDSWISS HOLDING LIMITED

HE 300153

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of BDSWISS HOLDING LIMITED

KYPROS GEORGIOU ACCESSORIES LIMITED

HE 37679

Potentially Related to ΚΥΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of KYPROS GEORGIOU ACCESSORIES LIMITED

KYPROS GEORGIOU ACCESSORIES LIMITED

HE 37679

Potentially Related to ΚΥΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of KYPROS GEORGIOU ACCESSORIES LIMITED

Γ & Κ ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 64358

Potentially Related to ΚΥΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of Γ & Κ ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Γ & Κ ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 64358

Potentially Related to ΚΥΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of Γ & Κ ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΥΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 90410

Potentially Related to ΚΥΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ΚΥΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

G. GEORGIOU MUSICAL INSTRUMENTS LIMITED

HE 103424

Potentially Related to ΚΥΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of G. GEORGIOU MUSICAL INSTRUMENTS LIMITED

ΦΑΡΜΑ Α/ΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 119065

Potentially Related to ΚΥΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ΦΑΡΜΑ Α/ΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

G & G MUSIC WAVES LTD

HE 173649

Potentially Related to ΚΥΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of G & G MUSIC WAVES LTD

VIDOMENS TRADING LIMITED

HE 211440

Potentially Related to ΚΥΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of VIDOMENS TRADING LIMITED

N.R.Y. BRIGHTSERVE LTD

HE 263565

Potentially Related to ΚΥΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of N.R.Y. BRIGHTSERVE LTD

N.R.Y. BRIGHTSERVE LTD

HE 263565

Potentially Related to ΚΥΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of N.R.Y. BRIGHTSERVE LTD

3MC RECYCLING LTD

HE 274674

Potentially Related to ΚΥΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of 3MC RECYCLING LTD

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΝ ''ΚΙΚΗΣ'' ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 304994

Potentially Related to ΚΥΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΝ ''ΚΙΚΗΣ'' ΛΙΜΙΤΕΔ

ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΤΔ

HE 326950

Potentially Related to ΚΥΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΤΔ

VECTOR ARCHITECTURE LTD

HE 331144

Potentially Related to ΚΥΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of VECTOR ARCHITECTURE LTD

The data presented might be outdated as the last change date is "27-02-2021" (0 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument