ΩΘΗΣΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 124556
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
27/11/20
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ & ΣΙΑ

S 10253

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is General Partner of ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ & ΣΙΑ

MANOX INTEGRATED LIMITED

HE 124021

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Secretary of MANOX INTEGRATED LIMITED

ΩΘΗΣΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 124556

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Secretary of ΩΘΗΣΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HL CONSULTING SERVICE LIMITED

HE 130668

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Secretary of HL CONSULTING SERVICE LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.