ΔΑΝΙΗΛ & ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 124995
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
01/11/01
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΔΑΝΙΗΛ & ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 124995

Potentially Related to ΔΑΝΙΗΛ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of ΔΑΝΙΗΛ & ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

DANILENA LIMITED

HE 133788

Potentially Related to ΔΑΝΙΗΛ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of DANILENA LIMITED

IA DESIGN STUDIO

EE 29788

Potentially Related to ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Owner of IA DESIGN STUDIO

TOTAL WATER TREATMENT (CYPRUS) LIMITED

HE 31793

Potentially Related to ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of TOTAL WATER TREATMENT (CYPRUS) LIMITED

ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

HE 33353

Potentially Related to ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 42375

Potentially Related to ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

CONFECTIONERY "LA KIWI" LIMITED

HE 59270

Potentially Related to ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of CONFECTIONERY "LA KIWI" LIMITED

CONFECTIONERY "LA KIWI" LIMITED

HE 59270

Potentially Related to ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of CONFECTIONERY "LA KIWI" LIMITED

STUDIO GRENADUM LIMITED

HE 74464

Potentially Related to ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of STUDIO GRENADUM LIMITED

UNITOBAC LIMITED

HE 75038

Potentially Related to ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of UNITOBAC LIMITED

ΔΑΝΙΗΛ & ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 124995

Potentially Related to ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of ΔΑΝΙΗΛ & ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΞΥΡΙΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 156483

Potentially Related to ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of ΞΥΡΙΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

IRENE ANDREOU DESIGN STUDIO LTD

HE 258758

Potentially Related to ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of IRENE ANDREOU DESIGN STUDIO LTD

IRENE ANDREOU DESIGN STUDIO LTD

HE 258758

Potentially Related to ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of IRENE ANDREOU DESIGN STUDIO LTD

RUSSWOOD TRADING LTD

HE 364105

Potentially Related to ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of RUSSWOOD TRADING LTD

MITIDA FUEL LTD

HE 376262

Potentially Related to ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of MITIDA FUEL LTD

MITIDA FUEL LTD

HE 376262

Potentially Related to ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of MITIDA FUEL LTD

The data presented might be outdated as the last change date is "08-03-2021" (0 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument