ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΤΡΙΚΟΖΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 1254
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
08/06/64
Organisation Status: Winding Up by the Court
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΤΡΙΚΟΖΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1254

Potentially Related to ΙΟΥΣΤΙΝΗ Α. ΤΟΡΝΑΡΗ who is Director of ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΤΡΙΚΟΖΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΤΡΙΚΟΖΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1254

Potentially Related to ΙΟΥΣΤΙΝΗ Α. ΤΟΡΝΑΡΗ who is Secretary of ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΤΡΙΚΟΖΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΤΡΙΚΟΖΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

AE 1254

Potentially Related to ΙΟΥΣΤΙΝΗ Α. ΤΟΡΝΑΡΗ who is Director of ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΤΡΙΚΟΖΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΤΡΙΚΟΖΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

AE 1254

Potentially Related to ΙΟΥΣΤΙΝΗ Α. ΤΟΡΝΑΡΗ who is Secretary of ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΤΡΙΚΟΖΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΤΡΙΚΟΖΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1254

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗ Σ. ΒΡΑΧΙΜΗ who is Director of ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΤΡΙΚΟΖΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΤΡΙΚΟΖΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

AE 1254

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗ Σ. ΒΡΑΧΙΜΗ who is Director of ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΤΡΙΚΟΖΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΤΡΙΚΟΖΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1254

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΤΡΙΚΟΖΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

M. CHRISTODOULIDES CAR CARE CENTER

EE 14167

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Owner of M. CHRISTODOULIDES CAR CARE CENTER

M-NET HOLDINGS LIMITED

HE 33740

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of M-NET HOLDINGS LIMITED

M-NET HOLDINGS LIMITED

HE 33740

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Secretary of M-NET HOLDINGS LIMITED

REMI PAPHOS SCHOOL OF ARTS LIMITED

HE 33817

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of REMI PAPHOS SCHOOL OF ARTS LIMITED

M - NET TRADING LIMITED

HE 37148

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of M - NET TRADING LIMITED

TRIKOZA HOLDINGS LIMITED

HE 38398

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of TRIKOZA HOLDINGS LIMITED

TRIKOZA HOLDINGS LIMITED

HE 38398

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Secretary of TRIKOZA HOLDINGS LIMITED

HEMS LIMITED

HE 41381

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of HEMS LIMITED

TELEMEDIA INFORMATION SERVICES LIMITED

HE 54328

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of TELEMEDIA INFORMATION SERVICES LIMITED

TELEMEDIA INFORMATION SERVICES LIMITED

HE 54328

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Secretary of TELEMEDIA INFORMATION SERVICES LIMITED

CYCALL CENTER BUREAUX LIMITED

HE 70585

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of CYCALL CENTER BUREAUX LIMITED

CYCALL CENTER BUREAUX LIMITED

HE 70585

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Secretary of CYCALL CENTER BUREAUX LIMITED

MICHAEL CHRISTODOULIDES TRADING LIMITED

HE 82401

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of MICHAEL CHRISTODOULIDES TRADING LIMITED

MICHAEL CHRISTODOULIDES TRADING LIMITED

HE 82401

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Secretary of MICHAEL CHRISTODOULIDES TRADING LIMITED

TELEVISUAL INTERACTIVE SERVICES LIMITED

HE 85289

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of TELEVISUAL INTERACTIVE SERVICES LIMITED

CONEREL TRADING LIMITED

HE 88467

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of CONEREL TRADING LIMITED

MARCIAS MUSIC PATH LIMITED

HE 106341

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of MARCIAS MUSIC PATH LIMITED

CYPRUSX. COM LIMITED

HE 108112

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of CYPRUSX. COM LIMITED

CONEREL LIMITED

HE 133101

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of CONEREL LIMITED

CONEREL RETAIL LIMITED

HE 133103

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of CONEREL RETAIL LIMITED

HERMAL'S AUCTION HOUSE (1958) LIMITED

HE 140191

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of HERMAL'S AUCTION HOUSE (1958) LIMITED

ERMA (AUCTION CENTER) LIMITED

HE 151220

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of ERMA (AUCTION CENTER) LIMITED

M. & N. CAR CARE CENTER LIMITED

HE 158823

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of M. & N. CAR CARE CENTER LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (5 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument