Χ.Γ. ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 125714
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
29/11/01
Organisation Status: Reminder letter sent
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

Χ.Γ. ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 125714

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ who is Director of Χ.Γ. ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ-HEDGE FINANCE

AE 1021

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ-HEDGE FINANCE

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ-HEDGE FINANCE

AE 1021

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Authorised Person of ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ-HEDGE FINANCE

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΣΤΡΑΠΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 11887

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΣΤΡΑΠΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

NETA HOLIDAYS LIMITED

HE 17785

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of NETA HOLIDAYS LIMITED

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΡΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 59821

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΡΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΡΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 59821

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΡΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

M.I.T. GLOBAL DATA SOLUTIONS LIMITED

HE 69575

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of M.I.T. GLOBAL DATA SOLUTIONS LIMITED

LOIZIDES & THEODOROU INSURANCE LIMITED

HE 71736

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of LOIZIDES & THEODOROU INSURANCE LIMITED

GEJONCRI GROUP GENERAL TRADING LIMITED

HE 79218

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of GEJONCRI GROUP GENERAL TRADING LIMITED

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΑΛΟΝΙΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 81148

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΑΛΟΝΙΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HARTISONE TRADING LIMITED

HE 87798

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of HARTISONE TRADING LIMITED

TEC INFORM LIMITED

HE 90525

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of TEC INFORM LIMITED

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 103218

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Χ.Γ. ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 125714

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of Χ.Γ. ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

Χ.Γ. ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 125714

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of Χ.Γ. ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

KTIRIONET LIMITED

HE 134230

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of KTIRIONET LIMITED

C.T.T. GENERAL TRADE LIMITED

HE 154145

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of C.T.T. GENERAL TRADE LIMITED

MELMA PROPERTIES LIMITED

HE 167035

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of MELMA PROPERTIES LIMITED

MELMA PROPERTIES LIMITED

HE 167035

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of MELMA PROPERTIES LIMITED

MEMORIES ENTERTAINMENT (ME) LIMITED

HE 288932

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of MEMORIES ENTERTAINMENT (ME) LIMITED

MEMORIES ENTERTAINMENT (ME) LIMITED

HE 288932

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of MEMORIES ENTERTAINMENT (ME) LIMITED

Θ&Ε ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΛΤΔ

HE 305144

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of Θ&Ε ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΛΤΔ

Θ&Ε ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΛΤΔ

HE 305144

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of Θ&Ε ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΛΤΔ

D.V.I DAILY VIEW LTD

HE 319731

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of D.V.I DAILY VIEW LTD

D.V.I DAILY VIEW LTD

HE 319731

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of D.V.I DAILY VIEW LTD

V. THEODOROU BRO PETROL STATION LTD

HE 355703

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of V. THEODOROU BRO PETROL STATION LTD

SAKYRA LTD

ΗΕ 400108

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of SAKYRA LTD

ICNIS HOLDINGS LTD

ΗΕ 398390

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of ICNIS HOLDINGS LTD

ICNIS HOLDINGS LTD

ΗΕ 398390

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of ICNIS HOLDINGS LTD

The data presented might be outdated as the last change date is "08-03-2021" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument