ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ " Η ΧΩΡΑ" ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 127059
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
15/01/02
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

Μ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

S 10485

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is General Partner of Μ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

DEMETRIS KYRIAKOU MOTO SERVICE

EE 11467

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Owner of DEMETRIS KYRIAKOU MOTO SERVICE

CG TWINS

EE 16570

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Owner of CG TWINS

DECA PIGGY PRODUCTS LIMITED

HE 16732

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of DECA PIGGY PRODUCTS LIMITED

G. KYRIAKOU VIDEO PRODUCTION LIMITED

HE 40135

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of G. KYRIAKOU VIDEO PRODUCTION LIMITED

DEMETRIS E. KYRIACOU TRADING

EE 44526

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Owner of DEMETRIS E. KYRIACOU TRADING

NAFTRAD LIMITED

HE 74440

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of NAFTRAD LIMITED

A.D. STONE STORE LIMITED

HE 82278

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of A.D. STONE STORE LIMITED

RED BARON MOTOR LIMITED

HE 112670

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of RED BARON MOTOR LIMITED

ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ " Η ΧΩΡΑ" ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 127059

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ " Η ΧΩΡΑ" ΛΙΜΙΤΕΔ

PADBORG MANAGEMENT LIMITED

HE 131037

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of PADBORG MANAGEMENT LIMITED

PADBORG MANAGEMENT LIMITED

HE 131037

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of PADBORG MANAGEMENT LIMITED

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 137053

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

D. KYRIAKOU AUTO SERVICE LIMITED

HE 144345

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of D. KYRIAKOU AUTO SERVICE LIMITED

ΑΒΡΑΑΜ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 145665

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of ΑΒΡΑΑΜ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 147601

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

S.V. POLITIA DEVELOPERS LIMITED

HE 152442

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of S.V. POLITIA DEVELOPERS LIMITED

CG TWINS LIMITED

HE 153571

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of CG TWINS LIMITED

FAWKSTON HOLDINGS LIMITED

HE 168362

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of FAWKSTON HOLDINGS LIMITED

DIMOLLE INVESTMENTS LIMITED

HE 169771

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of DIMOLLE INVESTMENTS LIMITED

MARSBERG INVESTMENTS LIMITED

HE 169947

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of MARSBERG INVESTMENTS LIMITED

GERANIA (TAKE AWAY) LIMITED

HE 176982

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of GERANIA (TAKE AWAY) LIMITED

DEVA SPORT ACTIVITIES LTD

HE 184862

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of DEVA SPORT ACTIVITIES LTD

ROSAR INVESTMENTS LIMITED

HE 217450

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of ROSAR INVESTMENTS LIMITED

AGAL DEVELOPMENTS LIMITED

HE 221930

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of AGAL DEVELOPMENTS LIMITED

ESTHIMA DEVELOPMENTS LIMITED

HE 235172

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of ESTHIMA DEVELOPMENTS LIMITED

ESTHIMA DEVELOPMENTS LIMITED

HE 235172

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of ESTHIMA DEVELOPMENTS LIMITED

RED BARON MOTO MARKET LIMITED

HE 242832

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of RED BARON MOTO MARKET LIMITED

RED BARON MOTO MARKET LIMITED

HE 242832

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of RED BARON MOTO MARKET LIMITED

ΔΚΚ AΠΟΣΤΟΛΕΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 243804

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of ΔΚΚ AΠΟΣΤΟΛΕΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "08-03-2021" (0 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument