Γ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ - Κ. ΑΝΔΡΕΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 127372
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
24/01/02
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

C.M.A.N. TRADING COMPANY LIMITED

HE 63862

Related to ΑΝΤΡΟΥΛΛΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of C.M.A.N. TRADING COMPANY LIMITED

C.M.A.N. TRADING COMPANY LIMITED

HE 63862

Related to ΑΝΤΡΟΥΛΛΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of C.M.A.N. TRADING COMPANY LIMITED

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 83896

Related to ΑΝΤΡΟΥΛΛΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Γ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ - Κ. ΑΝΔΡΕΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 127372

Related to ΑΝΤΡΟΥΛΛΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of Γ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ - Κ. ΑΝΔΡΕΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

L.A. ILAND SERVICES LTD

HE 351982

Related to ΑΝΤΡΟΥΛΛΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of L.A. ILAND SERVICES LTD

L.A. ILAND SERVICES LTD

HE 351982

Related to ΑΝΤΡΟΥΛΛΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of L.A. ILAND SERVICES LTD

GEORGE CHRYSOSTOMOU BETTING LIMITED

HE 90855

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of GEORGE CHRYSOSTOMOU BETTING LIMITED

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΟ ΨΑΡΟΛΙΜΑΝΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 108274

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΟ ΨΑΡΟΛΙΜΑΝΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

NESCLUSO TRADING LIMITED

HE 125890

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of NESCLUSO TRADING LIMITED

NESCLUSO TRADING LIMITED

HE 125890

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of NESCLUSO TRADING LIMITED

Γ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ - Κ. ΑΝΔΡΕΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 127372

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of Γ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ - Κ. ΑΝΔΡΕΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

TRAXON HOLDING LIMITED

HE 177640

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of TRAXON HOLDING LIMITED

TRAXON HOLDING LIMITED

HE 177640

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of TRAXON HOLDING LIMITED

A. CHR. PILIOTIS PROPERTIES LIMITED

HE 211098

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of A. CHR. PILIOTIS PROPERTIES LIMITED

CH. GEORGE'S AUTO SERVICES & SON LIMITED

HE 221149

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of CH. GEORGE'S AUTO SERVICES & SON LIMITED

G.I.CH. AUTO SERVICES LIMITED

HE 288076

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of G.I.CH. AUTO SERVICES LIMITED

GPA INSURANCE AGENCIES LTD

HE 312223

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of GPA INSURANCE AGENCIES LTD

UVELER LTD

HE 372239

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of UVELER LTD

Γ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ & Κ. ΑΝΔΡΕΟΥ

S 9765

Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is General Partner of Γ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ & Κ. ΑΝΔΡΕΟΥ

XTREM TRADING

S 10571

Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is General Partner of XTREM TRADING

K.A. HEAVEN FLOWER SHOP

EE 10601

Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Owner of K.A. HEAVEN FLOWER SHOP

VIOLA ENGINEERING CO. LIMITED

HE 23336

Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of VIOLA ENGINEERING CO. LIMITED

Κ.Α. ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ

EE 32086

Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Owner of Κ.Α. ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ

K & T ANDREOU LIMITED

HE 36908

Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of K & T ANDREOU LIMITED

P.K. CHIGNIONS HAIR DESIGN CENTER LIMITED

HE 38667

Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of P.K. CHIGNIONS HAIR DESIGN CENTER LIMITED

P.K. CHIGNIONS HAIR DESIGN CENTER LIMITED

HE 38667

Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of P.K. CHIGNIONS HAIR DESIGN CENTER LIMITED

PARTHIAN HOLDINGS LIMITED

HE 41081

Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of PARTHIAN HOLDINGS LIMITED

K. KUNG-FIT

EE 42790

Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Owner of K. KUNG-FIT

PALMA VERA MARINE COMPANY LIMITED

HE 45209

Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of PALMA VERA MARINE COMPANY LIMITED

SIENNA PENUMBRA TRADING CO. LIMITED

HE 63950

Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of SIENNA PENUMBRA TRADING CO. LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.