ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Reg. Number:
HE 973
Type:
Limited Company
Sub-Type:
By Guarantee without Share Capital
Registration Date:
04/04/61
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

HE 973

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

LIQUIDUM LIMITED

AE 3106

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of LIQUIDUM LIMITED

LIQUIDUM LIMITED

AE 3106

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of LIQUIDUM LIMITED

LIQUIDUM LIMITED

AE 3106

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Authorised Person of LIQUIDUM LIMITED

MG CONTENT DP LIMITED

AE 3108

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of MG CONTENT DP LIMITED

MG CONTENT DP LIMITED

AE 3108

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of MG CONTENT DP LIMITED

MG CONTENT DP LIMITED

AE 3108

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Authorised Person of MG CONTENT DP LIMITED

MG HOSTING LIMITED

AE 3109

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of MG HOSTING LIMITED

MG HOSTING LIMITED

AE 3109

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of MG HOSTING LIMITED

MG HOSTING LIMITED

AE 3109

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Authorised Person of MG HOSTING LIMITED

MIRMAY LIMITED

AE 3110

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of MIRMAY LIMITED

MIRMAY LIMITED

AE 3110

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of MIRMAY LIMITED

MIRMAY LIMITED

AE 3110

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Authorised Person of MIRMAY LIMITED

MG CONTENT SC LIMITED

AE 3111

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of MG CONTENT SC LIMITED

MG CONTENT SC LIMITED

AE 3111

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of MG CONTENT SC LIMITED

MG CONTENT SC LIMITED

AE 3111

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Authorised Person of MG CONTENT SC LIMITED

MG CONTENT RT LIMITED

AE 3112

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of MG CONTENT RT LIMITED

MG CONTENT RT LIMITED

AE 3112

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of MG CONTENT RT LIMITED

MG CONTENT RT LIMITED

AE 3112

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Authorised Person of MG CONTENT RT LIMITED

MINDGEEK IRELAND HOLDING LIMITED

AE 3113

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of MINDGEEK IRELAND HOLDING LIMITED

MINDGEEK IRELAND HOLDING LIMITED

AE 3113

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of MINDGEEK IRELAND HOLDING LIMITED

MINDGEEK IRELAND HOLDING LIMITED

AE 3113

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Authorised Person of MINDGEEK IRELAND HOLDING LIMITED

SUPER HIPPO STUDIOS LIMITED

AE 3114

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of SUPER HIPPO STUDIOS LIMITED

SUPER HIPPO STUDIOS LIMITED

AE 3114

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of SUPER HIPPO STUDIOS LIMITED

SUPER HIPPO STUDIOS LIMITED

AE 3114

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Authorised Person of SUPER HIPPO STUDIOS LIMITED

APPATOMIC LIMITED

AE 3115

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of APPATOMIC LIMITED

APPATOMIC LIMITED

AE 3115

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of APPATOMIC LIMITED

APPATOMIC LIMITED

AE 3115

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Authorised Person of APPATOMIC LIMITED

MG CONTENT RK LIMITED

AE 3116

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of MG CONTENT RK LIMITED

MG CONTENT RK LIMITED

AE 3116

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of MG CONTENT RK LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument