ΑΧΡΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 128730
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
26/03/02
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

C.T. LIGHT DELIGHTS

EE 14256

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ who is Owner of C.T. LIGHT DELIGHTS

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 36899

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ who is Director of ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

P.S.C. KTIPOS LIMITED

HE 71148

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ who is Director of P.S.C. KTIPOS LIMITED

P.S.C. KTIPOS LIMITED

HE 71148

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ who is Secretary of P.S.C. KTIPOS LIMITED

C.M.S. NOMINEES LIMITED

HE 80675

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ who is Director of C.M.S. NOMINEES LIMITED

C.M.S. NOMINEES LIMITED

HE 80675

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ who is Secretary of C.M.S. NOMINEES LIMITED

C.M.S. SECRETARIAL LIMITED

HE 80676

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ who is Director of C.M.S. SECRETARIAL LIMITED

C.M.S. SECRETARIAL LIMITED

HE 80676

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ who is Secretary of C.M.S. SECRETARIAL LIMITED

T. TSANGARIS AMC LIMITED

HE 95945

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ who is Director of T. TSANGARIS AMC LIMITED

FENMEL TRADING CO. LIMITED

HE 101389

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ who is Director of FENMEL TRADING CO. LIMITED

WILDCOM LIMITED

HE 103002

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ who is Director of WILDCOM LIMITED

THINK TANK CONSULTANTS LIMITED

HE 105323

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ who is Director of THINK TANK CONSULTANTS LIMITED

TSAGGARIS FINANCE, INSURANCE AND MANAGEMENT SERVICES LIMITED

HE 109789

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ who is Director of TSAGGARIS FINANCE, INSURANCE AND MANAGEMENT SERVICES LIMITED

ORENDA LIMITED

HE 111637

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ who is Director of ORENDA LIMITED

TREVA CONSULTANTS LIMITED

HE 111638

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ who is Director of TREVA CONSULTANTS LIMITED

PAZIA CONSULTANTS LIMITED

HE 111647

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ who is Director of PAZIA CONSULTANTS LIMITED

TURNWELL INVESTMENTS LIMITED

HE 112763

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ who is Director of TURNWELL INVESTMENTS LIMITED

NETJET AIR LIMITED

HE 122450

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ who is Director of NETJET AIR LIMITED

AAD OVERSEAS CONSULTANTS LIMITED

HE 122565

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ who is Director of AAD OVERSEAS CONSULTANTS LIMITED

ΑΧΡΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 128730

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ who is Secretary of ΑΧΡΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

CYSTAR INSURANCE BROKERS LIMITED

HE 131189

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ who is Director of CYSTAR INSURANCE BROKERS LIMITED

NETJET AIR SERVICES LIMITED

HE 133026

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ who is Director of NETJET AIR SERVICES LIMITED

NETJET AIR SERVICES LIMITED

HE 133026

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ who is Secretary of NETJET AIR SERVICES LIMITED

AAA REGENT CONSULTANTS LIMITED

HE 138286

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ who is Director of AAA REGENT CONSULTANTS LIMITED

AAA REGENT CONSULTANTS LIMITED

HE 138286

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ who is Secretary of AAA REGENT CONSULTANTS LIMITED

LIORA ENTERPRISES LIMITED

HE 144528

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ who is Director of LIORA ENTERPRISES LIMITED

ARENBERG MANAGEMENT LIMITED

HE 146749

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ who is Director of ARENBERG MANAGEMENT LIMITED

CRETA FARM (CYPRUS) LIMITED

HE 147947

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ who is Director of CRETA FARM (CYPRUS) LIMITED

ABIONA HOLDINGS LIMITED

HE 150925

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ who is Director of ABIONA HOLDINGS LIMITED

SNOWSTORM PRODUCTION LIMITED

HE 153047

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ who is Director of SNOWSTORM PRODUCTION LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.