ΩΡΙΩΝΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 129355
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
17/04/02
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΓΙΑΤΣΑΣ ΕΣΤΕΙΤΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 67295

Related to ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Γ. ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΓΙΑΤΣΑΣ ΕΣΤΕΙΤΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΙΑΤΣΑΣ ΕΣΤΕΙΤΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 67295

Related to ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Γ. ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of ΓΙΑΤΣΑΣ ΕΣΤΕΙΤΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΩΡΙΩΝΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 129355

Related to ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Γ. ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΩΡΙΩΝΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ANTHOFOTO PROPERTIES LIMITED

HE 134454

Related to ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Γ. ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ANTHOFOTO PROPERTIES LIMITED

CORONILLA LIMITED

HE 189478

Related to ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Γ. ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of CORONILLA LIMITED

CORONILLA LIMITED

HE 189478

Related to ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Γ. ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of CORONILLA LIMITED

GOLDSAKURA

EE 32479

Related to ΦΩΤΟΣ ΚΑΡΣΕΡΑΣ who is Owner of GOLDSAKURA

PHOTOS KARSERAS MANHATTAN RESTAURANT (PAPHOS) LIMITED

HE 42451

Related to ΦΩΤΟΣ ΚΑΡΣΕΡΑΣ who is Director of PHOTOS KARSERAS MANHATTAN RESTAURANT (PAPHOS) LIMITED

PHOTOS KARSERAS MANHATTAN PROPERTIES & DEVELOPERS & INVESTMENTS LIMITED

HE 48439

Related to ΦΩΤΟΣ ΚΑΡΣΕΡΑΣ who is Director of PHOTOS KARSERAS MANHATTAN PROPERTIES & DEVELOPERS & INVESTMENTS LIMITED

PHOTOS KARSERAS MANHATTAN TOURIST ENTERPRISES LIMITED

HE 99501

Related to ΦΩΤΟΣ ΚΑΡΣΕΡΑΣ who is Director of PHOTOS KARSERAS MANHATTAN TOURIST ENTERPRISES LIMITED

DATEKWATCH ON LINE LIMITED

HE 116836

Related to ΦΩΤΟΣ ΚΑΡΣΕΡΑΣ who is Director of DATEKWATCH ON LINE LIMITED

MANDARIN PALACE CHINESE RESTAURANT LIMITED

HE 120004

Related to ΦΩΤΟΣ ΚΑΡΣΕΡΑΣ who is Director of MANDARIN PALACE CHINESE RESTAURANT LIMITED

ΩΡΙΩΝΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 129355

Related to ΦΩΤΟΣ ΚΑΡΣΕΡΑΣ who is Director of ΩΡΙΩΝΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΩΡΙΩΝΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 129355

Related to ΦΩΤΟΣ ΚΑΡΣΕΡΑΣ who is Secretary of ΩΡΙΩΝΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

KARSERAS & KARSERAS PROPERTIES LIMITED

HE 131170

Related to ΦΩΤΟΣ ΚΑΡΣΕΡΑΣ who is Director of KARSERAS & KARSERAS PROPERTIES LIMITED

ANTHOFOTO PROPERTIES LIMITED

HE 134454

Related to ΦΩΤΟΣ ΚΑΡΣΕΡΑΣ who is Director of ANTHOFOTO PROPERTIES LIMITED

ANTHOFOTO PROPERTIES LIMITED

HE 134454

Related to ΦΩΤΟΣ ΚΑΡΣΕΡΑΣ who is Secretary of ANTHOFOTO PROPERTIES LIMITED

KARSERAS & SOLOMOU PROPERTIES LIMITED

HE 143326

Related to ΦΩΤΟΣ ΚΑΡΣΕΡΑΣ who is Director of KARSERAS & SOLOMOU PROPERTIES LIMITED

KARSERAS & SOLOMOU PROPERTIES LIMITED

HE 143326

Related to ΦΩΤΟΣ ΚΑΡΣΕΡΑΣ who is Secretary of KARSERAS & SOLOMOU PROPERTIES LIMITED

FOTOS JAPANESE PALACE LIMITED

HE 152514

Related to ΦΩΤΟΣ ΚΑΡΣΕΡΑΣ who is Director of FOTOS JAPANESE PALACE LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.