ΗΛΕΚΤΡΑΓΟΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 130295
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
23/05/02
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

MARINA MARINE ENTERPRISES COMPANY LIMITED

HE 2583

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ who is Director of MARINA MARINE ENTERPRISES COMPANY LIMITED

MARINA FIBERGLASS CONSTRUCTIONS COMPANY LIMITED

HE 2586

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ who is Director of MARINA FIBERGLASS CONSTRUCTIONS COMPANY LIMITED

MAGNUM MOTORCAR BODY MANUFACTURERS

S 4290

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ who is General Partner of MAGNUM MOTORCAR BODY MANUFACTURERS

ΦΩΤΟ ΚΟΚΟΣ

EE 6084

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ who is Owner of ΦΩΤΟ ΚΟΚΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 10989

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ who is Director of ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 10989

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ who is Secretary of ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

PSYLLOURAS & CHRISTOFI SHOES TRADING LIMITED

HE 28128

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ who is Director of PSYLLOURAS & CHRISTOFI SHOES TRADING LIMITED

GEORGE CHRISTOPHI CO. LIMITED

HE 33904

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ who is Director of GEORGE CHRISTOPHI CO. LIMITED

Α.Κ. ΚΑΣΙΑΟΥΡΟΣ & Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 34681

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ who is Director of Α.Κ. ΚΑΣΙΑΟΥΡΟΣ & Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

G & A CHRISTOFI APARTMENTS LIMITED

HE 40194

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ who is Director of G & A CHRISTOFI APARTMENTS LIMITED

ARCOBALENO PUB LIMITED

HE 49734

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ who is Director of ARCOBALENO PUB LIMITED

Α/ΦΟΙ ΧΡΙΣΤΟΦΗ (ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 53080

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ who is Director of Α/ΦΟΙ ΧΡΙΣΤΟΦΗ (ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

GEOKLIMA PLUMBERS LIMITED

HE 53851

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ who is Director of GEOKLIMA PLUMBERS LIMITED

GEOKLIMA PLUMBERS LIMITED

HE 53851

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ who is Secretary of GEOKLIMA PLUMBERS LIMITED

ΧΑΓΙΣ (ΦΘΑΡΤΕΜΠΟΡΟΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 54954

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ who is Director of ΧΑΓΙΣ (ΦΘΑΡΤΕΜΠΟΡΟΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 59321

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ who is Director of ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

N.A. MACRONISSOS FAMILY MANAGEMENT CO LIMITED

HE 76611

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ who is Director of N.A. MACRONISSOS FAMILY MANAGEMENT CO LIMITED

G. CHRISTOPHI TRADERS (NICOSIA) LIMITED

HE 78600

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ who is Director of G. CHRISTOPHI TRADERS (NICOSIA) LIMITED

GEAUTOSERVICE LIMITED

HE 119297

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ who is Director of GEAUTOSERVICE LIMITED

GEAUTOSERVICE LIMITED

HE 119297

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ who is Secretary of GEAUTOSERVICE LIMITED

STRASS LIMITED

HE 120397

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ who is Director of STRASS LIMITED

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 125659

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ who is Director of ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 125659

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ who is Secretary of ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

AVILCO LIMITED

HE 129230

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ who is Director of AVILCO LIMITED

ΗΛΕΚΤΡΑΓΟΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 130295

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ who is Director of ΗΛΕΚΤΡΑΓΟΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

LOTREC LIMITED

HE 132911

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ who is Director of LOTREC LIMITED

M.P. TRANSPORT LIMITED

HE 141035

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ who is Director of M.P. TRANSPORT LIMITED

CHRISTOFI GENERAL IMPORTING LIMITED

HE 153018

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ who is Director of CHRISTOFI GENERAL IMPORTING LIMITED

CHRISTOFI GENERAL IMPORTING LIMITED

HE 153018

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ who is Secretary of CHRISTOFI GENERAL IMPORTING LIMITED

ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Χ.Π.Π. ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 156330

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ who is Director of ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Χ.Π.Π. ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "05-04-2021" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument