Μ.Ρ. ΛΟΥΚΑΣ & ΥΙΟΣ (ΕΜΠΟΡΟΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 131670
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
11/07/02
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΦΡΙΞΟΣ ΛΟΥΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 10932

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑ who is Director of ΦΡΙΞΟΣ ΛΟΥΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΦΡΙΞΟΣ ΛΟΥΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 10932

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑ who is Secretary of ΦΡΙΞΟΣ ΛΟΥΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

LIVONIA ESTATES LIMITED

HE 16527

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑ who is Director of LIVONIA ESTATES LIMITED

D.L. OLIVE SPA

EE 38357

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑ who is Owner of D.L. OLIVE SPA

D.L. MOTORS LIMITED

HE 40534

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑ who is Director of D.L. MOTORS LIMITED

Δ. & Γ. ΛΟΥΚΑ (ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 42857

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑ who is Director of Δ. & Γ. ΛΟΥΚΑ (ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Δ. & Γ. ΛΟΥΚΑ (ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 42857

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑ who is Secretary of Δ. & Γ. ΛΟΥΚΑ (ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

YIALOS DISTRIBUTORS LIMITED

HE 79654

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑ who is Director of YIALOS DISTRIBUTORS LIMITED

GOLDEN BRUSH LIMITED

HE 99276

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑ who is Director of GOLDEN BRUSH LIMITED

D.K. AUTO CHECK LIMITED

HE 119980

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑ who is Director of D.K. AUTO CHECK LIMITED

Μ.Ρ. ΛΟΥΚΑΣ & ΥΙΟΣ (ΕΜΠΟΡΟΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 131670

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑ who is Secretary of Μ.Ρ. ΛΟΥΚΑΣ & ΥΙΟΣ (ΕΜΠΟΡΟΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 147330

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑ who is Director of ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

DEMDE LIMITED

HE 147698

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑ who is Secretary of DEMDE LIMITED

X.L. TECHNICAL MASTER SOLUTIONS LIMITED

HE 228582

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑ who is Director of X.L. TECHNICAL MASTER SOLUTIONS LIMITED

X.L. TECHNICAL MASTER SOLUTIONS LIMITED

HE 228582

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑ who is Secretary of X.L. TECHNICAL MASTER SOLUTIONS LIMITED

CD LOUKA LIMITED

HE 256770

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑ who is Secretary of CD LOUKA LIMITED

S.L THE BEAUTY NEST LTD

HE 259769

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑ who is Director of S.L THE BEAUTY NEST LTD

S.L THE BEAUTY NEST LTD

HE 259769

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑ who is Secretary of S.L THE BEAUTY NEST LTD

Γ. & Δ. ΛΟΥΚΑ (ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 354566

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑ who is Director of Γ. & Δ. ΛΟΥΚΑ (ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Γ. & Δ. ΛΟΥΚΑ (ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 354566

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑ who is Secretary of Γ. & Δ. ΛΟΥΚΑ (ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

DX TOPHOUSE LIMITED

HE 355250

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑ who is Director of DX TOPHOUSE LIMITED

M.L. ROYAL GAME (SHOOTING AND OUTDOORS) LTD

HE 363844

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑ who is Director of M.L. ROYAL GAME (SHOOTING AND OUTDOORS) LTD

M.L. ROYAL GAME (SHOOTING AND OUTDOORS) LTD

HE 363844

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑ who is Secretary of M.L. ROYAL GAME (SHOOTING AND OUTDOORS) LTD

SVOURA PRODUCTIONS

EE 42591

Potentially Related to ΕΙΡΗΝΗ ΛΟΥΚΑ who is Owner of SVOURA PRODUCTIONS

Μ.Ρ. ΛΟΥΚΑΣ & ΥΙΟΣ (ΕΜΠΟΡΟΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 131670

Potentially Related to ΕΙΡΗΝΗ ΛΟΥΚΑ who is Director of Μ.Ρ. ΛΟΥΚΑΣ & ΥΙΟΣ (ΕΜΠΟΡΟΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΥΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 134239

Potentially Related to ΕΙΡΗΝΗ ΛΟΥΚΑ who is Secretary of ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΥΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Χ. ΠΕΤΡΟΥ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 194328

Potentially Related to ΕΙΡΗΝΗ ΛΟΥΚΑ who is Director of Χ. ΠΕΤΡΟΥ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Χ. ΠΕΤΡΟΥ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 194328

Potentially Related to ΕΙΡΗΝΗ ΛΟΥΚΑ who is Secretary of Χ. ΠΕΤΡΟΥ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

A. H. GLOBAL SUPPLY LIMITED

HE 230758

Potentially Related to ΕΙΡΗΝΗ ΛΟΥΚΑ who is Secretary of A. H. GLOBAL SUPPLY LIMITED

C.S.I. TRADING LTD

HE 243975

Potentially Related to ΕΙΡΗΝΗ ΛΟΥΚΑ who is Director of C.S.I. TRADING LTD

The data presented might be outdated as the last change date is "05-04-2021" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument