ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΑΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 1328
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
02/02/65
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΑΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1328

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΑΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΑΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1328

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΑΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6967

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6967

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

S&A GEORGIOU PAPHOS HOMEMARKET LTD

HE 34808

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of S&A GEORGIOU PAPHOS HOMEMARKET LTD

LETEXPO LIMITED

HE 86738

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of LETEXPO LIMITED

LETEXPO LIMITED

HE 86738

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of LETEXPO LIMITED

G.K.G. HOME BUILDER LIMITED

HE 136461

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of G.K.G. HOME BUILDER LIMITED

GUPINER HOLDING LIMITED

HE 136814

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of GUPINER HOLDING LIMITED

S & A GEORGIOU HOLDINGS LIMITED

HE 203906

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of S & A GEORGIOU HOLDINGS LIMITED

S & A GEORGIOU HOLDINGS LIMITED

HE 203906

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of S & A GEORGIOU HOLDINGS LIMITED

S & A GEORGIOU & SONS LIMITED

HE 204004

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of S & A GEORGIOU & SONS LIMITED

S & A GEORGIOU & SONS LIMITED

HE 204004

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of S & A GEORGIOU & SONS LIMITED

S & A GEORGIOU INVESTMENT LΙΜΙTΕD

HE 205221

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of S & A GEORGIOU INVESTMENT LΙΜΙTΕD

S & A GEORGIOU INVESTMENT LΙΜΙTΕD

HE 205221

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of S & A GEORGIOU INVESTMENT LΙΜΙTΕD

TESTONA LIMITED

HE 233735

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of TESTONA LIMITED

FLAMBOUAYIA FLOWER SHOP LΙΜΙTΕD

HE 256458

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of FLAMBOUAYIA FLOWER SHOP LΙΜΙTΕD

A.K.GEORGIOU HAMRSMTH LTD

HE 369735

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of A.K.GEORGIOU HAMRSMTH LTD

ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΑΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1328

Related to ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Π. ΠΕΤΡΙΔΗΣ who is Director of ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΑΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6967

Related to ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Π. ΠΕΤΡΙΔΗΣ who is Director of ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

DISTILLERIO LIMITED

HE 123690

Related to ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Π. ΠΕΤΡΙΔΗΣ who is Director of DISTILLERIO LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.