ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 132860
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
11/09/02
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 132860

Related to ΞΑΝΘΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 133792

Related to ΞΑΝΘΟΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

S & C STRIKER CO. LIMITED

HE 118665

Related to ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΗΣΤΟΥ who is Director of S & C STRIKER CO. LIMITED

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 132860

Related to ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΗΣΤΟΥ who is Secretary of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.